PZDU Celje, Kocenova 4, 3000 Celje
telefon: 03/544-36-15; e-mail: pzdu.celje@gmail.com

Predsednik: Jakob Presečnik

Zapisnik posvetovanja  z DU Celjske PZDU z dne 21. 01. 2022

Spletna stran: PZDU Celje