Osnovna vloga PZDU je usklajevanje usmeritev ZDUS s članicami PZDU in to v vseh smereh, prav tako pa tudi spremljanje in usmerjanje specifičnih aktivnosti članic PZDU in pomoč pri njihovi realizaciji še zlasti v klubih in aktivih upokojencev v različnih ustanovah ali interesnih društvih. Namen ustanovitve je bil izboljšanje gmotnega in socialnega položaja svojih članov, drugih upokojencev in starejših, izboljšanje kakovosti njihovega življenja, razvijanje množičnosti na področju športa, rekreacije in gibalne kulture starejših, smotrno izrabo prostega časa v smislu izobraževanja in usposabljanja za aktivno starost, spodbujanje medsebojne pomoči itd. Vse aktivnosti so programsko podkrepljene, usmerjene pa v aktivno sodelovanje med društvi upokojencev – člani PZDU kakor tudi med ostalimi PZDU znotraj ZDUS.

Naslov:

PZDU  Ljubljana z okolico

Kebetova 9, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 620 54 83

Uradne ure: vsak torek od 09.00 do 11.00 ure

E – poštni naslov :  pzdu.ljo@gmail.com

Predsednik: Zvonko Kralj, podpredsednica Vida Bogataj

Zapisnik posvetovanja z DU PZDU Ljubljana z okolicvo z dne 14. 02. 2022