• Janez Sušnik, predsednik ZDUS

Svojo kariero je začel leta 1968 kot tehnolog v kovinski industriji. Po izobrazbi je varnostni inženir Višje tehniške varnostne šole Univerze v Ljubljani. Opravil je strokovni izpit iz varstva pri delu, kar mu je omogočilo izobraževanje udeležencev. Dodatno se je izobraževal na Visoki ekonomsko komercialni šoli v Mariboru, pridobil strokovni izpit v varstvu pri delu, strokovni izpit za delo v zunanji trgovini ter potrdilo o usposabljanju za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V družbi Alpetour je na različnih področjih deloval od leta 1972, in sicer kot vodja investicij, direktor TOZD Alpetour, mehanične delavnice; direktor DO Alpetour ter kot poslovodja Alpetour GSMBGH Avstrija. Med leti 1972 in 1976 je bil hkrati tudi vodja investicij v podjetju Creina Kranj. Bil je tudi direktor TOZD Avtoservisi Alpetour, nato je bil glavni direktor DO Promet ALPETOUR od leta 1982 do 1987. Zatem je bil 15 let predsednik uprave družbe Alpetour, špedicija in transport Škofja Loka. Deloval je v Gospodarski zbornici Slovenije in 4 leta predsedoval JAS/Javni saobračaj Jugoslavije od leta 1984 do 1988.

Od leta 2002 do leta 2007 je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije.

Že nekaj let je zelo dejaven v društvih upokojencev ter drugih organizacijah. Bil je predsednik Društva upokojencev Kranj, predsednik PZDU Gorenjska, član občinskega sveta občine Šenčur, član zbora krajevnih skupnosti pri skupščini občine Kranj, častni član Prostovoljnega gasilskega društva Kranj-Primskovo. Je član številnih društev: turističnega, gasilskega, avto-moto, Rdečega Križa, društva upokojencev, lastnikov gozdov, zbiratelji starih kmečkih predmetov in orodij. Zanima ga tudi smučanje, kolesarstvo, košarka ter motorizem. Živi v Šenčurju pri Kranju, poročen, ima hčerko in sina.

  • Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS

Vera Pečnik, ekonomistka, žena, mama in babica, je podpredsednica ZDUS v mandatu 2015-2019.

Kot pripravnica je s svojim delom pričela v Modni konfekciji Elkroj iz Mozirja, kjer je bilo zaposlenih več kot 800 žensk. Kar  hitro je napredovala v vodilno ekipo, kot vodja sektorja plana ,analiz in informatike. Čez dobrih 14 let  se je zaposlila v lesno-predelovalni industriji GLIN Nazarje, kjer je bilo njeno delo na področju financ,sistemizaciji in racionalizaciji dela in nagrajevanju. Po nekaj letih  se je skupaj s sanacijsko ekipo vrnila v Elkroj kot namestnica predsednice uprave, kjer jim  je uspelo sanirati prezadolženo podjetje, ki je bilo tik pred stečajem.

Vseskozi se je izobraževala na področju planiranja, analiz, financiranja naložb, investicij , ISSO standardov v proizvodnji in režiji, prestrukturiranju podjetij, trženju ter uveljavljanju blagovnih znamk. Zadnja štiri leta, pred končno upokojitvijo, je bila direktorica Javnega podjetja DOM Nazarje, ki je s svojim delom dajalo poudarek upravljanju z nepremičninami, daljinskemu  toplovodnemu  ogrevanju , upravljanju s športnimi objekti ter organiziranju  prireditev. Vseskozi je bila dejavna na različnih področjih kot članica različnih odborov in komisij pri GZS za področje konfekcije in tekstila, svetnica v skupni Občini Mozirje,  predsednica Nadzornega odbora v občini Mozirje in kasneje v Občini Nazarje, članica Krajevne skupnosti Nazarje,članica upravnega odbora PZDU Celje, predsednica Društva upokojencev Nazarje.

Njeno zlato pravilo v življenju je: “Življenje nam vrača samo tisto, kar dajemo drugim”.(Ivo Andrić)