Zdenka Jan, predsednica ZDUS

Zdenka Jan- predsednica ZDUS

Pred izvolitvijo za predsednico krovne organizacije  je  bila predsednica PZDU Celje.. Rodila se je na Pristavi pri Podčetrtku in je že več kot 40 let  poročena v hmeljarski družini v Šempetru v Savinjski  dolini.  Kot  diplomirana  ekonomistka  je bila  40 let  zaposlena na Policiji, zadnjih dvajset let aktivnega dela kot vodja mladoletniške kriminalitete na PU Celje kjer je preiskovala kazniva dejanja z elementi nasilja, predvsem tista, ko so bili otroci žrtve različnih deliktov. Leta  2014  so  jo  medse povabili  Šempetrski  upokojenci  in jo nagovorili, da je kandidirala za predsednico  Krajevne  skupnosti.  V istem  času  je  postala  tudi  Občinska  svetnica in članica različnih odborov, predvsem tistih s socialno tematiko. Na obeh funkcijah je bila aktivna osem let in  se  ves  čas  zavzemala  za  boljši položaj tistih, ki nimajo, ne zmorejo, ali pa so iz tega ali onega razloga potisnjeni na rob družbenega dogajanja. Na njeno pobudo je v njeni občini začel z delovanjem projekt »Prostofer«. Je mati  dveh  odraslih  sinov,  njen  moto pa je,  da ne  smemo dopustiti razmišljanja, da smo upokojenci  le  preteklost,  saj  smo ravno  mi  soustvarjali socialno pravične temelje današnje družbe.  Skupaj   z   mladimi   tvorimo  sedanjost,   ki  pa   je  lahko  lepa  zgolj ob obojestranskem  spoštovanju.

 

 

Stanko Kranvogel – podpredsednik

Rodil  se  je   v  Sp. Voličini  kjer  je  obiskoval  Osnovno  šolo,  po njej pa je v Mariboru obiskoval Industrijsko kovinarsko šolo. Po končanem šolanju se je zaposlil v Metalni Maribor  kot  konstrukcijski  ključavničar.  Po odsluženem vojaškem roku je zamenjal službo in se zaposlil v Klemosu v Lenartu. Ob delu je dokončal najprej srednjo delovodsko šolo nato pa se je vpisal na Fakulteto za organizacijske vede in leta 1981 diplomiral in v istem podjetju postal sprva kadrovik, nato pa vodja splošno kadrovskega sektorja.. Leta 1990 je zaposlil v Mariborskem Kristalu  kot vodja proizvodnje izolacijskega lepljenega stekla in steklenih fasadnih elementov v samostojnem obratu v Lenartu. Pet let je  tudi   poučeval   predmet  tehnologija     gradiv   in   obdelave   na   Šolskem avtomehaničnem in kovinarskem centru v Lenartu.  V samostojni Sloveniji je bil   pet  let  član  Občinskega   sveta  v  Lenartu  in  en mandat podžupan. Tri mandate  svetnik,  dva   mandata  pa  direktor stanovanjskega sklada Občine Lenart. Je poročen, oče dveh odraslih hčera in več kot trideset let član Turističnega društva  generala  Maistra  –  Vojanova na Zavrhu, v okviru katerega je tudi vodič po generalovi spominski sobi.

 

 

 

Željko Kljajić – podpredsednik ZDUS

Je član DU Dravograd in že deveto leto predsednik društva. V času svojega  predsedovanja  je napravil velik premik na področju pridobivanja novega  članstva,  prostovoljstva, brezplačnih prevozov in programu Starejši za starejše. Kot nekdanji predsednik PZDU Koroška je ponesel glas o brezplačnih prevozih do vseh županov koroške regije, ki so aktivnost sprejeli za svojo in zato imajo danes v vseh dvanajstih občinah  upokojenci zagotovoljene brezplačne prevoze.

Rojen je bil v Murski Soboti v delavski družini. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru, srednjo pa v Tacnu  pri Ljubljani  in  sicer  za  miličnike  kadete. Po  končanem  šolanju  se je leta 1976 zaposlil na PM  Dravograd  in  ob delu študiral in doštudiral. Najpre j na  Višji šoli za notranje zadeve  in  kasneje  na  Fakultet  za   varnostne   vede  v Ljubljani. V enaintridesetih letih  si je nabral  ogromno  delovnih   in   življenjskih   izkušenj.  Prvenstveno  pa  je  pri njegovem delu venomer prevladovala  misel,  kako ljudem pomagati – in to počne še danes. Njegov moto je, če ne moreš pomagati, potem vsaj ne škoduj…