(Evropska mreža neformalnih oskrbovalcev)

  • http://www.eurocarers.org/
  • EUROCARERS je bila ustanovljena za pospešitev  razprave o vprašanjih  neformalnih oskrbovalcev v EU, tako na nivoju zveze kot v posameznih državah. Cilj sodelovanja članic je kreiranje politike,  zbiranje podatkov in pripravljanje analiz ter raziskovanje. Osrednja pozornost velja osveščanju o pomembnem prispevku negovalcev k zdravstvenim in socialnim varstvenim sistemom ter gospodarstvu in potrebi po zaščiti tega prispevka, pa tudi prizadevanjem, da politike EU in politike držav upoštevajo oskrbnike –  spodbujajo socialno vključenost negovalcev, razvijajo podporne sisteme storitev za negovalce in jim omogočajo,  da ostanejo v plačnih sistemih in so socialno vključeni.   V članstvu  poleg evropskih najdemo tudi organizacije iz  Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Iz Slovenije sta poleg ZDUS člana še Inštitut za gerontologijo in medgeneracijske odnose Antona Trstenjaka in Fakulteta za družbene vede.