(Evropska federacija starejših oseb)

  • http://www.eurag-europe.net/
  • EURAG Europe je neodvisna, prostovoljna, apolitična in ne-verska organizacija civilne družbe v kateri delujejo zainteresirane organizacije in posamezniki, starejši in za starejše.  Članstvo ni starostno ampak interesno in funkcionalno pogojeno. Članstvo je potrjeno s članarino. Delovanje je usmerjeno predvsem na populacijo starejših od 65 let, poudarjen je tudi pomen sodelovanja in solidarnosti vseh generacij.   Njena naloga je v vseh okoljih in v vseh družbenih strukturah dvigati ozaveščenost o izzivih staranja, skrbeti za boljši položaj starejših oseb, njihove pravice, aktivnost ter izkoriščanje njihovih izkustvenih potencialov za  razvoj celotne družbe. Daje pobude in stališča nosilcem odločanja v EU,  mednarodnim organizacijam  in zvezam ter posameznim državam. V članstvu so organizacije  in inštitucije iz držav EU in širše – Albanije, Islandije, Izraela, Švice, Ukrajine in Rusije. Obstaja že 55 let.  ZDUS je ena najstarejših članic. Upravni organ je Generali svet, ki se sestaja dvakrat letno. Iz Slovenije  so včlanjene štiri organizacije, vendar je poleg ZDUS aktivna le še Univerza za tretje življenjsko obdobje.