Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Področje zdravstva:

 • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo zdravje in zdravstveno varstvo prebivalstva,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • oblikuje stališča do primarnega zdravstvenega varstva, skrajševanja čakalnih dob in preventivnih programov za izboljšanje zdravja starejših,
 • pripravlja programske vsebine za preventivne zdravstvene programe, za starejše,
 • pripravlja stališča do ohranjanja duševnega zdravja, posebno na področju demence,
 • priprava programske vsebine preventivnega programa za preprečevanje demence za organizacijo in njene neposredne ter posredne člane v sodelovanju s Komisijo za šport, rekreacijo in gibalno kulturo.
 • pripravlja promocije zdravja starejših v sodelovanju s Komisijo za šport, rekreacijo in gibalno kulturo.

Področje sociale:

 • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo socialno varstvo prebivalstva,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve
 • spremlja kvaliteto življenja starejših doma in v institucionalni oskrbi,
 • pripravlja analize kvalitete življenja starejših na podlagi podatkov programa Starejši za starejše,
 • pripravlja ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja starejših,
 • ugotavlja možnosti za vključevanje starejših v aktivno družbeno življenje, tudi v medgeneracijskem povezovanju, za preprečevanje socialne izključenosti in osamljenosti.

 

Komisijo sestavljajo: 

 • Predsednica komisije: Rosvita Svenšek
 • Podpredsednica komisije:Vijola Bertalanič
 • Članice in člani komisije: Boris Pogačar, Jože Veternik, mag. Roman Cvetko, Marjeta Šibav, Andrejka Fricelj in Milojka Kolar Celarc
 • Strokovna podpora komisiji: Sintija Munđar