Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

 • podpira dejavnost starejših na področju tehnične kulture, ki se vse bolj uveljavlja v okoljih DU in PZDU,
 • pripravlja projekte, s katerimi ustvarja pogoje za tehnično kulturno udejstvovanje članov, predvsem na področju izmenjave nesnovne kulturne dediščine,
 • s sofinanciranjem s strani resornega ministrstva, občin, javnih skladov in zavodov ter družb, izvaja na letni ravni na primer rokodelsko delavnico,
 • izvaja promocijo dejavnosti s področja tehnične kulture, na primer: rokodelstvo, modelarstvo, maketarstvo, fotografija.
 • sodeluje pri pripravi tehnično kulturnega programa prireditve ZDUS – Dnevi medgeneracijskega sožitja,
 • spremlja sistemske zakone in strategije s področja tehnične kulture oz. nesnovne kulturne dediščine,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije: Branko Suhadolnik
 • Podpredsednica komisije: Zdenka Bevc Škof
 • Članice in člani komisije: Nevenka Vidmar, Marija Turk, Viljem Šetar
 • Strokovna podpora komisiji: Kaja Klun

 

 

 

Povezave:


 

Natečaji, zapisniki, delavnice in drugi dokumenti: