Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

  • podpira dejavnost starejših na področju tehnične kulture, ki se vse bolj uveljavlja v okoljih DU in PZDU,
  • pripravlja projekte, s katerimi ustvarja pogoje za tehnično kulturno udejstvovanje članov, predvsem na področju izmenjave nesnovne kulturne dediščine,
  • s sofinanciranjem s strani resornega ministrstva, občin, javnih skladov in zavodov ter družb, izvaja na letni ravni na primer rokodelsko delavnico,
  • izvaja promocijo dejavnosti s področja tehnične kulture, na primer: rokodelstvo, modelarstvo, maketarstvo, fotografija.
  • sodeluje pri pripravi tehnično kulturnega programa prireditve ZDUS – Dnevi medgeneracijskega sožitja,
  • spremlja sistemske zakone in strategije s področja tehnične kulture oz. nesnovne kulturne dediščine,
  • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve.

Komisijo sestavljajo:

Predsednica komisije: Zdenka Bevc Škof

Podpredsednica komisije: Nevenka Vidmar

Članice in člani komisije: Marija Vidic, Jožica Smole Peterka, Franc Jurman

  • Strokovna podpora komisiji: Mateja Strašek

Povezave:


 

Natečaji, zapisniki, delavnice in drugi dokumenti: