Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Splošno:

 • prenova Pravil športnih iger ZDUS, s tem pa pravil za organiziranje pokrajinskih in državnih iger ter sistema sofinanciranja dejavnosti,
 • spremljanje sistemskih zakonov in strategij, ki zadevajo šport, rekreacijo in gibalno kulturo starejših,
 • priprava pripomb na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • priprava projektne vsebine preventivnega programa za preprečevanje med starejšimi v sodelovanju s Komisijo za zdravstveno in socialno varstvo,
 • priprava promocije zdravja starejših v sodelovanju s Komisijo za zdravstveno in socialno varstvo.

Področje športa:

 • organizacija državnih športnih iger v sedmih panogah: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, lov rib s plovcem, pikado, streljanje z zračno puško in šah.

Področje rekreacije:

 • pripravi analizo aktivnosti DU na področju rekreacije, predvsem na aktivnostih: pohodi, gorništvo, nordijska hoja, kolesarjenje, plavanje,
 • pripravi smernice za izvajanje rekreacijskih dejavnosti za starejše v lokalnih okoljih,
 • izvaja promocijo rekreacijskih aktivnosti za starejše.

Področje gibalne kulture:

 • pripravi analizo stanja na področju gibalne kulture v DU,
 • pripravi smernice za izvajanje starejšim in gibalno oviranim prilagojene gibalne kulture v lokalnih okoljih,
 • izvaja promocijo gibalne kulture za starejše in gibalno ovirane.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije:  Boris Zajc
 • Podpredsednik komisije: Vojko Prislan
 • Člani komisije: Ivo Veger, Bojan Proje, Ciril Grah , Bogomir Soban, Milena Iskra  in Vladimir Jurišič
 • Strokovna podpora komisiji: Karmen Šparovec Terekhov