Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

  • ugotavlja in izpostavlja problematiko s področja gmotnega položaja upokojencev,
  • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo gmotni položaj upokojencev,
  • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
  • pripravlja stališča in ukrepe za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

 

Komisijo sestavljajo:

  • Predsednica komisije: Nežka Ivanetič
  • Podpredsednica komisije: Silva Koželj
  • Članice in člani komisije: Slavica Mirt, Dušan Klobasa, Ivan Robnik
  • Strokovna podpora komisiji: Karmen Šparovec Terekhov