Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

 • podpiranje kulturne dejavnost starejših, ki je ena najbolj množičnih ljubiteljskih dejavnosti DU,
 • pripravlja projekte, s katerimi ustvarja pogoje za kulturno udejstvovanje članov na raznih področjih, na primer: zborovska, folklorna, plesna, likovna, literarna in založniška dejavnost,
 • s sofinanciranjem s strani resornega ministrstva, občin, javnih skladov in zavodov ter družb, izvajanje projektov na letni ravni, na primer: likovna kolonija, srečanje pevskih zborov, dramske delavnice,
 • sodeluje pri pripravi kulturnega programa prireditve ZDUS – Dnevi medgeneracijskega sožitja.
 • spremlja sistemske zakone in strategije s področja kulture,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • razpisuje sredstva za sofinanciranje DU kulturnih dejavnosti.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Cvetko Bajc – predsednik

 • Boža Ojsteršek – podpredsednica

 • Danica Kocet

 • Alenka Nusdorfer Bizjak

 • Zlatko Trebovšek

 • Strokovna podpora komisiji: Dijana Lukić

 

Objavljamo  vsebinsko poročilo o izvedbi letošnjih DMS 2023, 24. in 25. maja na GR v Ljubljani.

Vsebinsko poročilo

Za letošnjo prireditev DMS 2023, smo prvič natisnili zbornik, v katerem je zajeto dveletno obdobje pesnikovanja naših literatov, in sicer v letih 2019 – 2022. Vabljeni k branju

Zbornik