Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

 • podpiranje kulturne dejavnost starejših, ki je ena najbolj množičnih ljubiteljskih dejavnosti DU,
 • pripravlja projekte, s katerimi ustvarja pogoje za kulturno udejstvovanje članov na raznih področjih, na primer: zborovska, folklorna, plesna, likovna, literarna in založniška dejavnost,
 • s sofinanciranjem s strani resornega ministrstva, občin, javnih skladov in zavodov ter družb, izvajanje projektov na letni ravni, na primer: likovna kolonija, srečanje pevskih zborov, dramske delavnice,
 • sodeluje pri pripravi kulturnega programa prireditve ZDUS – Dnevi medgeneracijskega sožitja.
 • spremlja sistemske zakone in strategije s področja kulture,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • razpisuje sredstva za sofinanciranje DU kulturnih dejavnosti.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije: Franc Gombač
 • Podpredsednicakomisije: Ivana Ivica Slabe
 • Članice in člani komisije: Danica Kocet, Karol Zagorc, Drago Koletnik
 • Strokovna podpora komisiji: Dijana Lukić