Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Splošno:

 • spremljanje sistemskih zakonov in strategij, ki zadevajo vsa področja izobraževanja, publicitete in informatike,
 • priprava pripomb na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • sodeluje pri pripravi projektnih vsebin s področja izobraževanja, publicitete in informatike.

Področje izobraževanja:

 • pripravi analizo izobraževanja starejših v okoljih DU,
 • pripravi priporočila vsebin za izvajanje izobraževanj za člane DU,
 • pripravi smernice s področja vseživljenjskega izobraževanja.

Področje publicitete:

 • pripravi analizo promocije Zveze društev upokojencev Slovenije in posebej programa Starejši za starejše in pripravi načrt promocije za tekoče mandatno obdobje.
 • pripravi priporočila za morebitne vsebinske dopolnitve spletne strani ZDUS in revije ZDUSplus z namenom širše promocije,
 • vztraja na pobudi za uvedbo televizijskega programa za starejše na RTV Slovenija.

Področje informatike:

 • pripravi analizo spletnih strani DU in PZDU ter pripravi nabor ponudnikov za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani,
 • pripravi analizo IT podpore ZDUS, PZDU in DU ter predlaga izboljšave,
 • pridobi donatorje delujočih rabljenih računalniških enot, monitorjev in druge računalniške opreme ter pripravi predlog za distribucijo po DU in PZDU.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije: Janez Kastelic
 • Podpredsednik komisije: Janez Pušnik
 • Članice in člani komisije: Marija Krušić, Vida Vukovič in dr. Konrad Steblovnik
 • Strokovna podpora komisiji: Lucija Časar