Delovna skupina prvenstveno  usklajuje statutarne zadeve:
Upravni odbor ZDUS je na prvi redni seji, dne 23. 09. 2019 sprejel sklep da se konstituira delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev statuta ZDUS, katerega naloga je:
  • pripravlja predlog Statuta ZDUS ali njegove spremembe in dopolnitve na način, da Statut ZDUS uskladi z Zakonom o društvih in drugimi zakoni, ki vplivajo na delovanje ZDUS ter v skladu z razvojem, potrebami, organizacijskimi in vsebinskimi spremembami v ZDUS, ki ga ali jih kot predlog v potrditev predloži Upravnemu odboru ZDUS, le-ta pa v sprejem najvišjemu organu ZDUS, Zboru članov ZDUS.

Člani delovne skupine so: Karolina Vida Rozman, Ana Bilbija,  Janez Sušnik in Nika Antolašić