Društva upokojencev vključena v pokrajinske zveze in ZDUS na področju športa in rekreacije izvajajo mnogotere dejavnosti Šport, rekreacija in gibalna kultura predstavljajo pomemben dejavnik pri ohranjanju in krepitvi našega zdravja. Te dejavnosti so bile v zadnjem letu in pol zaradi posledic Covid-19 zelo okrnjene. Tokrat smo se pri podatkih usmerili na ne-tekmovalni del dejavnosti. V letu 2020 smo zabeležili 1.662 rekreacijskih pohodov z 8.294 udeleženci – 1.781 pohodov in 33.846 udeležencev manj kot leto prej, 342 pohodov v gore s 4.294 udeleženci – 275 pohodov in 5.472 udeležencev manj kot leta 2019, 467 kolesarskih izletov s 1.656 udeleženci – 608 kolesarskih izletov in 7.359 udeležencev manj kot leto prej, ter 147 različnih rekreativnih izletov s skupaj 3.678 udeleženci – 508 rekreativnih izletov in 22.617 udeležencev manj kot leta 2019.

Člani so v letu 2020 opravili tudi manj organiziranih rekreativnih letovanj, in sicer 208 letovanj v domovini s 3.500 udeleženci (217 letovanj in 6.861 udeležencev manj kot leto prej). Le 22 letovanj je bilo organiziranih v tujini in se jih je udeležilo 367 udeležencev (86 letovanj in 2.570 udeležencev manj kot leto prej).

Novejše oblike množične rekreacije, med katere uvrščamo npr. organizirane vadbe joge, fitnesa, rekreacijsko telovadbo in tedenska razgibavanja, so za članstvo še vedno zanimive, a smo zaradi epidemije zaznali tu izjemen upad. Z jogo se je v letu 2020 ukvarjalo le 8 DU ukvarjalo 75 članov, z rekreacijsko telovadbo pa 2.802 članov v 170 DU.

Na spletni medgeneracijski kavarni smo bili deležni predstavitve dveh posebnih iger, športno-rekreativne in družabne narave. Ana Oparenović iz TK Krško, ki je vodilni partner v Erasmus+ projektu RISE, nam je predstavila igro pickleball. Gre za igro, ki vsebuje vse elemente, ki so potrebni za zdravo in normalno telesno ter čustveno počutje starejših. Igra je enostavna in je podobna tenisu, ustvarjena je za vse starosti in spretnosti. Splošni cilj projekta, v katerem sodeluje tudi ZDUS, je sicer spodbujanje socialne vključenosti, enakih možnosti in ozaveščanja o pomenu telesne dejavnosti, ki krepi zdravje, zlasti starejših, ki jih je kriza javnega zdravja zaradi Covid-19 posebej prizadela.

Sledila je še predstavitev igre štrbunk. Predstavitev so za nas pripravili Boris Zajc, predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri ZDUS, Ivo Druks iz DU Velenje ter predstavnik društva, ki igro promovira. Štrbunk predstavlja enostavno družabno igro, pri kateri se z metanjem vrečk na leseno ploščo zbira točke.

Srečanje je omogočil pokrovitelj, Zavarovalnica Triglav, d.d.