Tako je zatrdil minister za finance Andrej Šircelj, ki se je 12. maja na Zvezi društev upokojencev Slovenije udeležil redne seje Komisije za pokojninske in invalidske zadeve ter jasno in glasno demantiral poročanja številnih medijev, da se obeta nižanje pokojnin za 6%. Dejal je: »Ne drži, da bi vlada v letošnjem ali prihodnjih letih načrtovala kakršnokoli nižanje pokojnin. Dejstvo je ravno nasprotno! Načrtovani izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih zvišujejo. V letošnjem letu za skoraj 6 % in v prihodnjih letih še za 2 do 3 %.«

Je pa minister Šircelj dejal, da so nekateri mediji že imeli pripravljene članke, oz. komentarje na morebitno nižanje pokojnin, saj so govorice nastale na podlagi nekega dokumenta namenjenega Evropski komisiji, ki pa je bil predstavljen tudi v Državnem zboru in o katerem je razpravljal tudi fiskalni svet. V tem dokumentu naj bi šlo za nekakšno simulacijo, saj je državni proračun narejen na podlagi realizacije, omenjeni dokument pa je bil narejen na podlagi fakturirane realizacije in če se oba dokumenta primerja, privede bralca do razhajanj, je pojasnil minister za finance.

Številne člane komisije je zanimalo tudi vprašanje financiranja demografskega sklada, zato je bil minister v odgovoru sila pragmatičen: »Demografski sklad ni edini vir pokojnin, je pa dolgoročen in zato še toliko bolj pomemben. Poslanstvo sklada bo sofinanciranje pokojninske blagajne in razbremenitev proračuna, da bomo lahko nemoteno izvajali ostale socialne, razvojne, investicijske in druge politike države saj je naše poslanstvo, da delamo za ljudi, še zlasti za upokojence, saj so bile izjemnega pomena ciljne pomoči in več kot 300.000 upokojencev je prejelo dodatke. Predlagamo ponovno uvedbo t.i. seniorske olajšave, s katero se zmanjšuje letna davčna osnova za upokojence po dopolnjenem 70. letu starosti. Ob upoštevanju trenutno veljavne dohodninske lestvice in višine splošne olajšave, bodo prejemniki pokojnin z uvedbo te olajšave neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 evrov. Danes znaša višina neobdavčene mesečne pokojnine, ob enakih izhodiščih, 1.173 evrov.«

Na nedavno izjavo predsednika ZDUS Janeza Sušnika o predlaganem povišanju pokojnin, kot ga je predlagala v DZ RS Levica, pa je minister dejal, da imamo pač Bismarckov sistem, znotraj katerega so pokojnine odvisne od višine vplačil in dokler bo tako, bo tako!

Besedilo in foto, Črt Kanoni