Aktualno

Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

22.08.2018

Spoštovani gospod Tomaž Banovec,

obveščamo vas, da se je Zbor članov na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 seznanil s potekom priprave Memoranduma 2018, njegovo vsebino in odzivi nanj. Zbor članov ZDUS je izkazal pohvalo za opravljeno delo.

Na Zvezi društev upokojencev Slovenije smo v začetku leta 2017 začeli pripravljati in v maju letošnjega leta izdali in objavili Memorandum 2018, podrobnejšo analizo položaja vseh slovenskih upokojencev in starejših oseb. Strukturna podlaga za pripravo Memorandum 2018 je bil Memorandum iz leta 2009,  Evropski steber socialnih pravic ter Strategija dolgožive družbe.

V Memorandumu 2018 smo oblikovali splošna stališča ZDUS, katera  smo že in jih še bomo zagovarjali lokalno, regionalno in vsedržavno. Končni dokument je bil kot predlog predstavljen na lanskem 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, katerega osnovna tematika je bila Strategija dolgožive družbe. Memorandum 2018 je bil potrjen na 18. redni seji Upravnega odbora ZDUS dne 18. 4. 2018.

Posebna zahvala za vsebinsko in tehnično pomoč pri nastajanju tega pomembnega dokumenta gre g. Tomažu Banovcu, avtorju Memoranduma 2018 ter vsem sodelavcem in članom Delovne skupine za pripravo Memoranduma 2018.

Končni dokument na 22. straneh ugotavlja, opozarja in tudi predlaga rešitve za najbolj pereče probleme upokojencev v pogojih urejenega upravljanja dolgožive družbe v naši državi in tudi v skupnosti 27. držav, v katero smo povezani.

Junij 2018 so zaznamovale Državnozborske volitve, zato smo z Memorandumom 2018 naslavljali predvsem politične stranke in druge nosilce oblasti. ZDUS se je pred volitvami sestal s vsemi večjimi političnimi strankami in jim predstavil v Memorandumu zbrana pričakovanja. Preučili smo tudi programe strank, pregledali v kolikšni meri so v svoje programe vključili pomembne dokumente, akcijske načrte in ukrepe za uresničevanje Strategije dolgožive družbe, Vizije razvoja 2050, Strategije razvoja Slovenije do 2030 ter druge razvojne dokumente, ki obravnavajo pravice upokojencev in starejših.

Z našim Memorandumom 2018 so politične stranke in naši člani dobili boljši vpogled v aktualne zahteve družbe, ki se hitro stara in vrsto predlogov za potrebno sodelovanje, prav tako konkretne predlagane rešitve za najbolj pereče probleme upokojencev. Naše geslo je: »Nič o upokojencih brez njih in nas«. Člani Zveze društev upokojencev Slovenije in drugi upokojenci, več kot 612.000 nas je, vladi in strankam ter dobro mislečim ljudem ponujamo sodelovanje pri reševanju problemov, ki so se nakopičili v času recesije, pred njo in so napovedani v prihodnje, ob tem pa pričakujemo tudi polno razumevanje za potrebe najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Poudarjamo tista področja, ki se dotikajo potrebe po dostojnem življenju prebivalcev v tretjem življenjskem obdobju, njihovih zmožnostih in vključenosti v družbo, pri čemer nam je pomembna dobrobit vseh generacij, njihovo sodelovanje in medsebojno podpiranje.

 S spoštovanjem,

Predsednik ZDUS

Janez Sušnik

 

 

aktualno vse

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi