Aktualno

Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

18.12.2017
Image result for varuh človekovih pravic
 
Varuh človekovih pravic podpira idejo o oblikovanju posebnega in neodvisnega izvedenskega organa, ki bi pripravljal strokovne podlage za odločanje o posameznih pravicah iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Bil naj bi ločen tako od pokojninskega zavoda kot od zavoda za zdravstveno zavarovanje.
 
Ideji o oblikovanju posebnega in neodvisnega izvedenskega organa so naklonjeni tudi v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), manj pa v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer delujejo zdravstvene komisije za odločanje o pravicah zavarovancev, je po ponedeljkovem pogovoru varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer z generalnim direktorjem Zpiza Marijanom Papežem danes sporočil varuh človekovih pravic.
 
Vprašanje postavitve neodvisnega organa je po varuhovi oceni še posebej aktualno po nedavni odločitvi ustavnega sodišča. To je ugotovilo, da je bila v primeru zavrnitve predloga za postavitev neodvisnega izvedenca, torej izvedenca zunaj Zpiza, odvzeta možnost učinkovite sodne obrambe zoper ugotovitve izvedenskih organov Zpiza.
 
V sporu je lahko strokovno medicinsko znanje, s katerim sodišče ne razpolaga, odločilno. Če Zpiz v takem sporu zavrne dostop do strokovnega medicinskega znanja, zdaj ni mogoče voditi učinkovite in enakopravne sodne obrambe proti odločbam Zpiza, so opozorili pri varuhu. Sodišče brez pomoči oseb z ustreznim medicinskim znanjem sploh ne more odločiti, pred seboj pa ima edino mnenja invalidskih komisij, so pojasnili.
 
Varuh je nadalje izpostavil upoštevanje opravljenega nadurnega dela pri odmeri pokojnine, kar ostaja eno od vprašanj, povezanih z obdobjem lastninjenja podjetij. Pobudniki pri varuhu namreč zatrjujejo, da Zpiz zavrača zahtevke za revizijo pokojnin zavarovancev zaradi notranjega odkupa delnic v podjetjih. Navajajo pa tudi, da Zpiz pri odmeri pokojnin ne upošteva plačila za nadurno delo.
 
Generalni direktor Zpiza Papež je sodelujoče seznanil, da je Zpiz v celoti uresničil odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2015, po kateri so morali zavarovancem izdati nove odločbe o pokojninah, ki so upoštevale tudi njihove prispevke, plačane v postopkih notranjega odkupa podjetij. Kot so pojasnili v Zpizu, je zavod v zvezi z izvršitvijo ustavne odločbe obravnaval 39.700 primerov. Pri tem je zavod po uradni dolžnosti pokojnino v višjem znesku odmeril v 3698 primerih, na zahtevo stranke je do spremembe pri ponovni odmeri prišlo v 8647 primerih. Skupno je zavod v višjem znesku odmeril pokojnino 12.345 upokojencem.
 
Kot so še navedli pri varuhu, je Papež zagotovil, da imajo za posamične zavarovance podatke o plačilu prispevkov v obdobju lastninjenja. Če bodo ugotovljena nova dejstva, bodo pripravili nove odmere pokojnin, je dejal.
 
Varuha je zanimalo še, kako Zpiz ureja primere, ko se s pravnomočno sodno odločbo spremeni status tožnika kot pokojninsko in invalidsko zavarovane osebe za preteklo obdobje, torej za čas pred izdajo sodne odločbe. Zlasti se težava po varuhovih besedah pojavi v primerih, ko ima zavarovanec dvakrat plačane prispevke za isto obdobje, in sicer enkrat na temelju delovnega razmerja, drugič pa kot oseba s statusom samostojnega podjetnika.
 
Po Papeževem pojasnilu zavarovanec pridobi lastnost zavarovanca iz delovnega razmerja za celotno obdobje, za katerega mu je bil ugotovljen obstoj delovnega razmerja s sodbo sodišča, sodno poravnavo ali mediacijo. To velja ne glede na to, ali je bil v tem obdobju vključen v obvezno zavarovanje ali ne.
 
Vir: STA

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)