Aktualno

Ukinitev dodatne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj neustavna

25.05.2016
Image result for ustavno sodišče
 
Ustavno sodišče je soglasno ocenilo, da je 28. člen zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z ustavo. Ta je sprva določal, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine, a je zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin ta del člena črtal.
 
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je namreč lani vložila zahtevo za oceno ustavnosti 25. člena zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, saj ta posega v pravico do omenjene subvencije. Ustavno sodišče pa je ocenilo, da je v neskladju z ustavo 28. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, saj je ravno v njem opredeljena pravica do te subvencije.
 
Varuhinja je v zahtevi opozorila, da so neprofitna najemna stanovanja namenjena uvajanju ustavne pravice do primernega stanovanj, uresničevanju načela socialne države in zagotavljanju človeškega dostojanstva. Država je po njenem mnenju dolžna spoštovati, ščititi in zagotavljati pravico do ustreznega bivališča. Potreba po varčevanju po njenem prepričanju ne sme biti razlog za neizpolnjevanje ustavnih zavez države.
 
Zaradi izpodbijane zakonske določbe posamezniki in družine ne bodo imeli možnosti bivati v tržnem najemnem stanovanju pod enakimi pogoji kot tisti, ki imajo možnost najema neprofitnega stanovanja. To pa po oceni varuhinje povzroča neenakost med najemniki, ki so upravičeni do najema neprofitnega stanovanja. Če ima upravičenec stalno prebivališče v občini, ki ima na voljo neprofitna stanovanja, bi pravico lahko uresničil, v nasprotnem primeru pa ne, je pojasnila.
 
Vlada je v mnenju k zahtevi za oceno ustavnosti navedla, da je bil izpodbijani ukrep nujen z vidika vzdržnosti javnih financ, ki je ustavno varovana dobrina. V obdobju, ko so najemniki tržnih in hišniških stanovanj imeli to pravico, naj bi se število upravičencev zelo povečalo, zaradi česar naj ne bi bilo mogoče predvideti vseh finančnih posledic za državni in občinske proračune. Tudi DZ je v odgovoru ustavnemu sodišču predlagal, naj zahtevo predlagatelja zavrne.
 
Ustavni sodniki pa so v odločbi, sprejeti 19. maja, poudarili, da mora država z ustreznimi ukrepi ustvarjati možnosti za pridobitev primernega stanovanja. Vrsta teh ukrepov sodi v zakonodajalčevo široko polje proste presoje, vendar pa je ta pri izbiri vezan na načelo enakosti in prepoved diskriminacije.
 
Tako je ustavno sodišče ugotovilo, da je 28. člen zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju s splošnim načelom enakosti iz 14. člena ustave. Obenem je opozorilo, da ne DZ ne vlada nista pojasnila, kaj je razlog za različno obravnavo najemnikov.
 
Kot so še zapisali ustavni sodniki, mora DZ ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi v uradnem listu. Do odprave neskladja pa se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin, je še navedeno v odločbi.
 
Poslanci ZL so sicer prejšnji teden v postopek v DZ vložili predlog novele omenjenega zakona, s katero bi upravičencem do neprofitnega najema, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih in plačujejo tržno najemnino, ponovno omogočili subvencioniranje dela najemnine.
 
Vir: STA

aktualno vse

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

15.11.2017 - Okrogla miza projekta Sobivamo

07.11.2017 - Oskrbovana stanovanja v Radovljici

06.11.2017 - Kako si Slovenec kupi stanovanje?

20.10.2017 - Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

16.10.2017 - Okrogla miza Je lažje biti sam

16.10.2017 - Vabilo na NK - Projekt Sobivanje – Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

04.09.2017 - Koprski stanovanjski sklad objavil razpis za do 25 neprofitnih stanovanj

31.08.2017 - Obvestilo - objava seznama upravičencev 17. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

23.08.2017 - Obvestilo - objava seznama upravičencev 17. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

19.07.2017 - Starejši ne smejo biti poskusni zajčki

04.07.2017 - Objavljen razpis za najem oskrbovanih stanovanj v Izoli

12.06.2017 - Razpis za oskrbovana najemna stanovanja v Brežicah

30.05.2017 - Kako varen je vaš dom?

24.04.2017 - Objavljena je prednostna lista 17. JR in trije javni razpisi JSS MOL

20.04.2017 - Novela zakona za večjo varnost prometa z nepremičninami

19.04.2017 - Alternativne oblike medgeneracijskega sobivanja

12.04.2017 - Dohodkovni cenzus - Vloga za najem namenskega najemnega stanovanja

24.01.2017 - Oskrbovana stanovanja v Brežicah vseljiva v začetku junija

21.12.2016 - Precejšnje zanimanje za sobivanje starejših

15.12.2016 - Obvestilo JSS MOL za najemnike stanovanj

18.11.2016 - Izolska občina bo oddala dodatnih 15 neprofitnih stanovanj

04.10.2016 - 17. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

03.10.2016 - Informativna dneva za oskrbovana stanovanja Litija

22.09.2016 - Razpis za najem oskrbovanih stanovanja v Litiji

12.09.2016 - Nepremičnine Celje v dodelitev stanovanj starejšim osebam

26.07.2016 - Prednostna lista za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem

06.07.2016 - Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših je v juliju in avgustu zaprta

16.06.2016 - Oskrbovana stanovanja v Litiji bodo vseljiva jeseni

06.06.2016 - Najprej preuredite kopalnico in kuhinjo, kjer je padcev največ

30.05.2016 - V Brežicah spomladi na voljo ducat upokojenskih oskrbovanih stanovanj

27.05.2016 - Starejši zainteresirani za sobivanje

25.05.2016 - Ukinitev dodatne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj neustavna

20.05.2016 - Potrebujete prave informacije in pomoč pri posegih v prostor?

06.05.2016 - V Izoli prihodnje leto 60 novih oskrbovanih stanovanj

15.04.2016 - Nova oskrbovana najemna stanovanja na Škofljici

08.04.2016 - Na Goriškem veliko povpraševanje po neprofitnih stanovanjih

08.03.2016 - Ljubljana bogatejša za informacijsko točko za starejše

24.02.2016 - Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

24.02.2016 - Podiramo tabuje: Metka in Julka na stara leta postali cimri

15.02.2016 - UKINITEV MALIH OGLASOV

13.02.2016 - Obvestilo o objavi treh razpisov JSS MOL

13.01.2016 - Obvestilo o javnih razpisih JSS MOL v letu 2016

10.12.2015 - Nasveti za neformalne oskrbovalce

22.10.2015 - Razpis za namenska stanovanja v Ljubljani in Medvodah 2015

22.10.2015 - Oskrbovana najemna stanovanja na Škofljici - NS PIZ

08.10.2015 - 4. javni razpis JSS MOL za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

14.09.2015 - V Dravljah odprtje 54 oskrbovanih stanovanj

22.07.2015 - Obvestilo JSS MOL - objava seznama upravičencev 16. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

07.07.2015 - Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših bo poleti zaprta

01.07.2015 - Spremembe in dopolnitve Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj – NS PIZ, d.o.o.

25.05.2015 - Obvestilo o treh razpisih - JSS MOL

20.03.2015 - Obvestilo - objava prednostnih list 16. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

19.03.2015 - Domovi za starejše - koristne informacije

27.02.2015 - Gurs bo cene nepremičnin ponekod znižal tudi za 30 odstotkov

26.02.2015 - Nacionalni stanovanjski program: "komune" za mlade, odkup stanovanj starejših …

22.12.2014 - Prispevek o svetovalnici in HELPS v časopisu Delo

20.11.2014 - Nasvet: Kako vendarle oddajati stanovanje za kratek čas

03.09.2014 - Intervju s Pavlom Koltajem

21.08.2014 - O sobivanju starejših pri severnih sosedih: HELPS na študijskem obisku na Dunaju