Aktualno

Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017
 
Image result for age platform europe
 
Evropski steber socialnih pravic
Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane, pri čemer gradi na 20 ključnih načelih, razvrščenih v tri kategorije:
  • enake možnosti in dostop do trga dela
  • pošteni delovni pogoji
  • socialna zaščita in vključenost
 
AGE platform je že v juniju 2017 z deklaracijo svoje generalne skupščine posredoval priporočila in pozval članice, Evropski parlament (EP) in Evropsko komisijo (EK), naj pravice, ki jih vsebuje Evropski steber socialnih pravic, sprejmejo na Socialnem vrhu 17. novembra v Goeteborgu.
 
Opozoril je, da moramo narediti pozitivni premik na naslednjih področjih:
- boj proti napredujoče vztrajni starostni diskriminaciji na vseh področjih življenja starejših;
- boj proti zlorabi, nasilju in zanemarjanju starejših oseb;
- zagotavljanje enakih možnosti za starejše na temeljnih ravneh s spodbujanjem okolju prijaznih razmer po vsej EU;
- aktivno spodbujanje pozitivne podobe staranja in prepoznavanje prispevkov starejših v družbi;
- povečanje prizadevanj in prispevka k razpravi OZN o pravicah starejših;
 
Zaradi razširjenosti staromrzništva in v kontekstu demografskih sprememb bi morala biti starostna diskriminacija na ravni EU in na nacionalni ravni obravnavana enako kot druge okoliščine za diskriminacijo. Zasluži si, da postane prednostna naloga v delovnem programu Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje, kot vsi drugi razlogi za diskriminacijo, navedeni v členih o nediskriminaciji v pogodbi o delovanju Evropske unije.
 
EU mora obravnavati hude kršitve človekovih pravic starejših in omogočati državam članicam, da sprejmejo skupne kazalnike in metodologije za merjenje razširjenosti različnih oblik zlorabe starejših. To bi moralo biti del širšega akcijskega načrta EU za povečanje prepoznavnosti zlorab starejših. To naj bi se odražalo v javnih razpravah in spodbujanju držav članic k razvijanju posebnih strategij. Izvajanje direktive EU o pravicah žrtev iz leta 2012 bi moralo prispevati k zagotavljanju boljše podpore in zaščite žrtvam zlorabe starejših. To lahko dosežemo z usposabljanjem strokovnjakov za oskrbo, s službami za podporo žrtvam, s podporo policije in s pravnimi strokovnjaki.
 
Za pomoč pri boju proti staromrzništvu je nujno, da zgradimo starejšim vsestransko prijazno okolje. Starejšim delavcem je potrebno omogočiti, da ostanejo na delu dlje, zmanjšati digitalni razkorak med generacijami, starejšim nuditi podporo za zdravo - telesno in duševno - staranje, spodbujati njihovo socialno vključenost in dejavno udeležbo ter jim pomagati ohraniti samostojno in kakovostno življenje tudi v starosti.
 
Prispevki starejših družbi so pogosto razvrednoteni in starost se lahko obravnava kot sinonim za pešanje, breme in neuporabnost. EU in države članice bi morale povečati ozaveščenost o raznolikosti starejših glede potreb, skrbi in pričakovanj, o številnih prispevkih, zlasti delavcev/ neformalnih skrbnikov, prostovoljcev, starih staršev, potrošnikov in političnih akterjev ter o številnih diskriminacijah, s katerimi se soočajo pri uživanju svojih pravic. To bi moralo vključevati premostitev vrzeli med mlajšimi in starejšimi generacijami, pomagalo razumeti različnost potreb in želja ter okrepilo medsebojno ozaveščenost.
 
Iz poročanja in razprave na upravnem svetu AGE platform je bilo mogoče razbrati, da so se članice v večjem obsegu zavedle pomena in možnih pozitivnih nasledkov dela delovne skupine Sveta za človekove pravice OZN (OWEGA), ki je odprtega tipa in kjer se odvijajo razprave na temo priprave Konvencije o zaščiti človekovih pravic starejših.
 
Sodelovanje pri razpravah OZN in delu OWEGA
Na podlagi resolucije Evropskega parlamenta leta 2016, ki je EU in države članice pozvala, naj se aktivno vključijo v razpravo o pravicah starejših, je AGE izrazil upanje, da bodo Evropski parlament, Evropska komisija in OWEGA nadaljevali razpravo o novem instrumentu OZN.
 
Ta je postala živahnejša, ko se je skupina odločila, da obravnava posamezne segmente kršitev. AGE delo odprte delovne skupine odločno podpira in evropskim poročevalcem posreduje podatke, ugotovitve in predloge, ki jih ti lahko vključijo v svoj nastop. Predstavniki AGE in članic so tudi sodelovali na zasedanju v New Yorku. Letos obravnavane teme so bile enakost, nediskriminacija in zloraba starejših.  
 
Potekajo že priprave na zasedanje v 2018, ki ima na programu avtonomijo/ neodvisnost in dolgotrajno ter paliativno oskrbo. Članice podpirajo pri vzpodbujanju  razprave o potrebi po zaščiti pravic na  nacionalnem nivoju, za povečanje vključenosti organizacij in držav v delo OZN in tako temeljiteje pretresejo možnosti za predlaganje konvencije. Dogovorjeno je bilo, da v ta namen AGE posreduje članicam animacijsko pismo, s katerim bi se lahko obrnile na svoje vlade oz resorna ministrstva. Seznanili bi se s stališči in opozorili na tesnejše sodelovanje s civilno družbo. Za nas taka pobuda ni nekaj novega, saj sodelovanje s pristojnimi vladnimi resorji obstaja (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), verjetno pa bi bilo lahko še bolj intenzivno, posebno na relacijah z Ministrstvom za delo.
 
Ob temah, ki so predlagane za 2018, AGE še posebej zanima, katera težave oziroma teme naj bodo predmet pravice do dolgotrajne oskrbe/nege. Zanimivo je tudi razmišljanje, kako daleč gre lahko opredelitev teh pravic ob zavedanju, da je to glede na kulturne razlike v svetu zelo občutljivo področje. Kot izzivalno ocenjujejo tudi vprašanje položaja oz. delovnih pogojev delavcev/izvajalcev dolgotrajne oskrbe, formalnih in neformalnih ter kvalitete storitev.
 
Evropski semester 2017
V svoji oceni Evropskega semestra 2017 (usklajevanje politik članic EU) AGE pozdravlja številne pozitivne spremembe, ki so se zgodile v zadnjem obdobju. Proces usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik v EU se odmika od osredotočenosti na proračunske primanjkljaje in upošteva več družbenih vidikov. Več je priporočil, kako lahko socialne naložbe izboljšajo ne samo delovanje gospodarstva temveč tudi celotne družbe. Bolj se osredotoča na vseživljenjsko učenje in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, tudi za oskrbovalce. Vsebuje več razlogov za ustreznost pokojnin in dostop do univerzalnega zdravstvenega varstva.
 
Vendar pa, kot trdijo strokovnjaki v AGE, so pomembne domene še vedno izključene iz semestra. Službe za zaposlovanje nimajo potrebnih orodij in sredstev za podporo starejšim iskalcem zaposlitve, starostna diskriminacija še vedno ovira veliko starejših pri iskanju službe ali da jo zadržijo. Še posebej starejše ženske čutijo trojno breme - velikih razlik v pokojninah med spoloma, nepokritih potreb po neformalni oskrbi, ki so jo primorane nuditi in velikega tveganja revščine v visoki starosti. Naložbe v kakovostno dolgoročno oskrbo, tako v domačo kot nastanitveno, ne zadostujejo za soočanje s prihajajočimi potrebami po dolgotrajni oskrbi.
 
Medtem ko ima srebrno gospodarstvo velik potencial za rast in delovna mesta v Evropi, pa so ključni vidiki - dostopnost vseh dobrin in storitev, dostop do storitev na podeželskih in mestnih območjih, digitalna vrzel ter težave osamljenosti in socialne izolacije - v Evropskem semestru večinoma zanemarjeni.
 
Zapisala: Jožica Puhar

 

aktualno vse

19.03.2018 - Kako znižati slab holesterol ?

02.03.2018 - Povprečna cena v domovih bo marca po oceni ministrstva višja za dobra dva oz. dobre štiri odstotke

02.03.2018 - Svetovni dan potrošnikov: "Dan odprtih vrat EPC Slovenija"

01.03.2018 - Upokojencem naj poravnajo dolgove za nazaj

01.03.2018 - Odbor DZ za zdravstvo o sporni določbi v splošnem dogovor

01.03.2018 - Začenja se mesec ozaveščanja o raku debelega črevesja pod geslom Čas je za spremembo

01.03.2018 - Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

28.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

28.02.2018 - Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

27.02.2018 - Erjavec na Svetu ZN za človekove pravice

27.02.2018 - V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

27.02.2018 - Brezplačne Simbioza aktivnosti za starejše

26.02.2018 - Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

26.02.2018 - Prvo zasedanje sveta ZN za človekove pravice pod slovenskim predsedovanjem

26.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

22.02.2018 - Brezplačna jutranja telovadba v Hiši EU

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu