Aktualno

Strategija razvoja Slovenije 2030

27.10.2017

Image result for vlada republike slovenije 

Strategija razvoja Slovenije 2030 (osnutek)
Strategija razvoja Slovenije 2030 bo nov krovni razvojni okvir države.
 
Zakaj nova strategija razvoja?
Pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena razvojna izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in izzivi. Hkrati se je izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013. 

Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 zato vključuje tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.
  

Kakovost življenja za vse
Kot izhaja iz predloga dokumenta, je osrednji cilj strategije zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. 

Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v:
  • boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,
  • bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,
  • aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.
Grafični prikaz povezovanja strateških usmeritev.
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:
 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 učenje za in skozi vse življenje,
 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 ohranjeno zdravo naravno okolje in
 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih ciljih Strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse, 2–3 ključne kazalnike uspešnosti, ki predstavljajo želene rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji trajnostnega razvoja.
  
 
Uresničevanje strategije
Strategija razvoja Slovenije 2030 bo podlaga za celovit proces srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Politike, aktivnosti in ukrepi morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 bomo spremljali z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev. Med temi je posebej izpostavljenih spodnjih 6 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev.
 

Proces priprave osnutka Strategije razvoja Slovenije 2030
Ob razpravah o Viziji se je poleti 2016 pričela priprava nove dolgoročne strategije. Junija 2016 je bilo izvedenih devet tematskih razprav o posameznih vsebinah, pri katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov. Septembra 2016 je sledila delavnica, na kateri je tekel pogovor o prvem možnem naboru kazalnikov za spremljanje strategije. Na podlagi strokovne razprave je Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Uradom za makroekonomske analize in razvoj pripravila prvi osnutek strateških usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Decembra 2016 in januarja 2017 so vsi pristojni resorji podali mnenja o predloženem dokumentu. Januarja 2017 je bil organiziran tudi interaktivni posvet na ravni ključnih državnih uradnikov, kjer so izmenjali poglede o vsebinah posameznih ciljev in razpravljali o njihovem medsebojnem povezovanju.
 
Prispevki resorjev in udeležencev so služili kot pomemben element pri nadaljnjem oblikovanju strategije. S pomočjo anketnega vprašalnika delphi, ki je bil februarja 2017 posredovan strokovni javnosti, pa je vzporedno potekala identifikacija povezav med posameznimi cilji. Marca in aprila je potekalo strokovno usklajevanje in priprava prvega osnutke strategije, ki je bil maja 2017 posredovan resorjem v usklajevanje. Vzporedno so potekale tudi razprave glede ključnih kazalnikov uspešnosti in umeščanja ciljev trajnostnega razvoja v strateški dokument ter izvajanja in spremljanja dokumenta, pripravlja pa se tudi prilagojen dolgoročni okvir modeliranja za analizo učinkov politik (OECD).
 
Na podlagi razprav in prejetih pripomb resorjev je bil pripravljen drugi osnutek strategije, ki je vključeval predlog ključnih kazalnikov uspešnosti. Osnutek je bil julija 2017 posredovan vsem resorjem s pozivom za določitev njihovih ciljnih vednosti ključnih kazalnikov. Po ponovnem celovitem pregledu strategije s kazalniki ciljnimi vrednostmi, je tretji osnutek strategije sredi septembra 2017 obravnavala Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje, ki je osnutek sprejela z nekaj dodatnimi spremembami. Nato se je z osnutkom se je seznanil vrh koalicije in soglašal s seznanitvijo ter naložil seznanitev z dokumentom na Vladi RS ter nadaljnjo javno posvetovanje.
Časovnica poteka javnega posveta.

Javno posvetovanje o osnutku Strategije razvoja Slovenije
Vlada RS je s seznanitvijo z osnutkom strategije odprla javno posvetovanje o dokumentu, z namenom pridobivanja konstruktivnih pripomb in komentarjev za dodatno okrepitev strategije. Posvetovanje bo potekalo med 12. oktobrom in 9. novembrom 2017. Vljudno vabimo vse partnerje, deležnike in zainteresirano javnost, da v tem času preko spletnega obrazca oddate svoje predloge in dopolnitve k osnutku strategije. Javnemu posvetovanju osnutka strategije bodo sledili pregled in vključevanje vseh prispelih pripomb, zadnji krog medresorskega usklajevanja osnutka strategije ter sprejem na Vladi Republike Slovenije.

 Vir: Vlada

 

aktualno vse

08.10.2018 - Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

03.10.2018 - Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

01.10.2018 - Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018 - Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

26.09.2018 - Memorandum 2018

13.09.2018 - Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

22.08.2018 - Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

26.06.2018 - 28. Redni zbor članov ZDUS

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS-u

25.11.2017 - Decembrski dogodki v Gostilni Pri kolovratu

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

16.11.2017 - Svetovni dan ozaveščanja o raku trebušne slinavke

16.11.2017 - Večer: Bonbončki

15.11.2017 - Opozicija kritična do proračuna, koalicijo veseli presežek

15.11.2017 - Okrogla miza projekta Sobivamo

15.11.2017 - Osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni skupnosti socialnih zavodov zvišuje plačilo za dom

15.11.2017 - Prvi kulturni bazar v regiji

14.11.2017 - Vabilo na srečanje - »Dolgotrajna oskrba"

14.11.2017 - Ljubljančani od danes do nujne medicinske pomoči v novih prostorih

14.11.2017 - Zdravila za sladkorno bolezen prejema skoraj 110.000 Slovencev, število bolnikov skokovito raste

14.11.2017 - Cerar o stanovanjski politiki: Nastavki so, treba paziti tudi na javne finance

14.11.2017 - Generalni direktor Zpiza za STA: Trendi na pokojninskem področju spet vzpodbudni

13.11.2017 - Kuštrin po sestanku pri premierju Cerarju verjame, da bodo našli pot k rešitvi

13.11.2017 - V enomesečno javno razpravo pravilnik čakalnih seznamih in najdaljših čakalnih dobah v zdravstvu

13.11.2017 - Objavljen je bil razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov

13.11.2017 - Vabilo na okroglo mizo Združenja ONKO NET

10.11.2017 - Okrogla miza o enakosti pri delu

10.11.2017 - Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje spet kot pred letom 2013

10.11.2017 - Literarni večer gorenjskih ustvarjalcev v Trzinu

09.11.2017 - Je nasilje nad starejšimi problem starih in mladih?

09.11.2017 - Kolar Celarčeva za STA: Zdravstvo ni brez napak, a tudi ni v razsulu

09.11.2017 - Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 15. 11. 2017

09.11.2017 - Državni zbor na današnji izredni seji med drugim o noveli pokojninskega zakona

08.11.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Samomori med starejšimi

08.11.2017 - Tradicionalno srečanje upokojencev občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje

08.11.2017 - Letni posvet o izobraževanju odraslih 2017

08.11.2017 - Oporoka, kako je s tem?

07.11.2017 - Kako si Slovenec kupi stanovanje?

07.11.2017 - V Spodnjem Podravju več partnerjev skupaj v reševanje problematike demence

07.11.2017 - Vabilo na dogodka v okviru Prometnega dne 2017

06.11.2017 - Predsedniške volitve: Upokojenci in mladi od predsednika pričakujejo zavzemanje za njihove interese

06.11.2017 - OECD svari pred vse večjimi neenakostmi med starejšimi v prihodnosti

06.11.2017 - Ta teden akcija Slovenija piha 0,0

06.11.2017 - Referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti ne bo

27.10.2017 - Odbor za delo soglasno podprl novelo pokojninskega zakona

27.10.2017 - Strategija razvoja Slovenije 2030

27.10.2017 - Ste 0,0 šofer?

26.10.2017 - Hrano, ki jo zavržemo, plačamo trikrat

26.10.2017 - Slovenski notarji bodo danes nudili brezplačne nasvete

26.10.2017 - Vlada med drugim o posodobitvi zakonodaje na področju izvršbe

26.10.2017 - Do leta 2020 za sedem milijonov evrov investicij v socialno varstvene zavode in domove za starostnike

26.10.2017 - Za demenci prijazno družbo

25.10.2017 - Končno testiranje v projektu Kooperative – iCareCoops

25.10.2017 - DZ za upoštevanje priporočil varuha človekovih pravic

24.10.2017 - Slovenski notarji bodo v četrtek nudili brezplačne nasvete

24.10.2017 - Skupščini ZZZS v novi sestavi bo predsedovala Lučka Böhm

24.10.2017 - Za manj zavržene hrane nujne sistemske rešitve

23.10.2017 - Zakon o dolgotrajni oskrbi v javno razpravo neusklajen z ministrstvoma za delo in finance

23.10.2017 - 70 letnica DU Domžale