Statutarna komisija

 

Na komisiji pripravijo spremembo statuta na način, da statut uskladijo v skladu z zakonodajo v društvih ter v skladu z razvojem, potrebami ter z organizacijskimi in vsebinskimi spremembami v ZDUS-u.
Komisijo vodi Emil Hedžet iz Celja.
Strokovna podpora komisiji: Nika Antolašić