projekt

STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU

STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU (ob podpori Agencije za varnost prometa)

Starejši so najbolj ogrožena skupina v prometu, še posebej pešci. Razlogi za takšno stanje so daljšanje življenjske dobe in z njo povezane spremembe obnašanja, slabšanje vida in sluha ter splošnega zdravja ter različne oblike demence. 

Namen tega projekta je osveščanje, problematiko varnosti pešcev približati čim več starejšim po terenu in jim na zanimiv, poljuden način ter s praktičnimi situacijami prikazati problem ogroženosti starejših pešcev. Pri tem smo angažirali strokovnjake s področja prometne varnosti, zdravja  in gerontologije.
 
Naši cilji : 
- pripraviti odličen program osveščanja, ki bo spodbudil starejše k razmisleku o vlogi in obnašanju starejšega pešca v prometu (preventiva!),
- informirati čim več starejših o posameznih vidikih prometne varnosti pešcev ter jih motivirati za spremembe obnašanj v prometnih situacijah s pešci; v ta namen bomo organizirali 7 dogodkov v okviru ZDUS-ove mreže,
- opozoriti na neustrezna  ravnanja pešcev in angažirati strokovnjake iz drugih pomembnih okolij za sodelovanje v aktivnostih projekta (zdravnike, prometne strokovnjake, upravljavce prometnih prostorov, policijo in gerontologe),
- povečati želimo uporabo svetlobnih in drugih opozorilnih teles med starejšo populacijo,
- želje in potrebe starejših na področju varnosti pešcev želimo vključiti v nacionalni program varnosti v cestnem prometu,
- z AVP skupno načrtujemo program aktivnosti za varnost starejših pešcev in uporabljamo njihove promocijske aktivnosti, strokovnjake in promocijska orodja.
 
Jeseni 2017 izvajamo vrsto predstavitev po terenu, s katerimi želimo to problematiko približati čim več starejšim.
 
Image result for javna agencija rs za varnost prometa               Image result for vozimo pametno