Aktualno

Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018

18. Festival za tretje življenjsko obdobje je edinstvena priložnost za civilno družbo, da politiko in odločevalce opozori na pereče in aktualne probleme dolgožive družbe. Če kdo, lahko starejši s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo k sooblikovanju politik, ki bodo zagotovile dostojno življenje za vse generacije. Zato je ZDUS svoje napore letos usmeril na vključenost v volilno dogajanje in z izdajo Memoranduma ZDUS 2018 opozorila na potrebe in zahteve starejših v Republiki Sloveniji. Nadaljnje aktivnosti bomo usmerili tudi v spremljanje realizacije tega pomembnega dokumenta. Ker pa je festival namenjen tudi druženju vseh generacij, bomo izkoristili priložnost za krepitev socialnih veščin in spoznavanju novih vsebin.

Letošnji že 18. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je posvečen Evropskemu letu kulturne dediščine. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je poskrbel za pester kulturni program. Za pevske in plesne užitke so poskrbeli: Folklorna skupina Tine Rožanc, Andrej Šifrer, Tanja Zajc Zupan, Teja Saksida, Trobilni kvintet policijskega orkestra.

Častni pokrovitelj in osrednji govornik letošnjega festivala, ki je posvečen staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami, je predsednik vlade g. Marjan Šarec. V uvodnih besedah je pohvalil predsednika g. Janeza Sušnika, da razmišlja trezno in preudarno in gleda na stvari take kot so, da se nič ne more zgoditi čez noč, ampak postopoma. G. Marjan Šarec je dejal:''Danes je čas za optimizem, za začetek festivala, ki bo prinesel mnogo radosti, veliko druženja in veselja, predvsem pa izmenjave izkušenj.'' Za konec je še podal misel, da se je potrebno na tretje življenjsko obdobje pripraviti, na starost je potrebno misliti v mladih letih. Če je le zdravje in gmotna preskrbljenost, je tretje življenjsko obdobje lahko izjemno ustvarjalno in prijetno.  G. Marjan Šarec je poudaril tudi pomembnost programa Starejši za starejše.

S svojo prisotnostjo na otvoritvi so nas počastili tudi podpredsednik državnega zbora g. Branko Simonovič, minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo Peter Jožef Česnik, minister za obrambo g. Karl Erjavec, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ksenija Klampfer, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, bivša ministrica dr. Anja Kopač Mrak ter drugi predstavniki državnih organov, evropski poslanci in vsi drugi predstavniki organizacij za starejše.

Udeležence je nagovoril tudi župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković.

G. predsednik ZDUS Janez Sušnik je ob svojem nagovoru najprej pozdravil vse eminentne goste na otvoritvi, še posebej pa izkazal posebno čast ob obisku predsednika vlade Republike Slovenije, Marjana Šarca. Izpostavil je delovanje  Zveze društev upokojencev Slovenije v medgeneracijskem  sodelovanju, ki skupaj z Dijaško zvezo Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije in Mladinskim svetom, tvorijo medgeneracijsko koalicijo MEKOS. Ob tej priložnosti je povabil vse goste na okroglo mizo Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba. Dejal je, da naša društva upokojencev poskrbijo za vse aktivnosti, da naši člani ostanejo vitalni in da se družijo med sabo, kar je najpomembnejše. G. predsednik je med drugim tudi dejal, da je ZDUS zadovoljen z novo koalicijsko pogodbo. Osnovne smernice, kako z gmotnim položajem, na področju zdravstva, sociale in bivalnih standardov, sovpadajo z Memorandumum 2018 in stališči ZDUSa.

aktualno vse

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno akademijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!