Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

Aktualno

Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

  1. Termini rokodelskih delavnic
Z natečajem izbiramo ljubiteljske mojstre in mojstrice, ki bodo vodili delavnice za izbrane izdelke na Rokodelskih delavnicah Delfin 2019 v dveh terminih:
 
-           RDD 2019 1 - od 21. do 25. oktobra 2019 v hotelu Delfin v Izoli ( od ponedeljka do petka )
-           RDD 2019 2 - od 18. Do 22. decembra 2019 v hotelu Delfin v Izoli ( od srede do nedelje )
 
  1. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo in izbor ljubiteljskega mojstra in mojstrice za oba termina so:
-          Iz vsakega društva se lahko praviloma prijavi samo en/a kandidat/ka.
-          Upoštevali bomo prijave kandidatov/k samo iz DU, ki so plačala članarino svojemu DU, DU pa PZDU in ZDUS v letu 2019 ( pred oddajo prijave preverite v svojem DU )
-          Kandidati/ke morajo imeti izkušnje na pedagoško andragoškem področju ( opišejo svoje poklicne izkušnje, natančno navedejo vodenje rokodelskih delavnic v letih 2018 in 2019; izbrali bomo kandidate/ke, ki so v svojih okoljih izvedli najmanj dve rokodelski delavnici in so v tem obdobju sodelovali na vsaj eni razstavi rokodelskih izdelkov ).
-          Kandidati/ke ne smejo imeti svojega s.p. ali d.o.o., povezanega s predlaganim področjem za delavnico (lahko pa imajo registrirano Osebno dopolnilno delo).
-          Kandidati se lahko prijavijo samo za en termin
 
  1. Vsebina in število rokodelskih delavnic
  1. RDD 2019 1
Na Rokodelskih delavnicah Delfin 2019 1 od 21. do 25. oktobra bomo izvedi 5 različnih rokodelskih delavnic iz področja:
 
-          Fotografija za začetnike
-          Izdelava voščilnic – dve delavnici ( različne tehnike izdelave )
-          Kulinarika ( priprava in peka dobrot ) – dve delavnici
 
Na vsaki delavnici bo 8 udeležencev in bo trajala 3 dni in ne bo menjave udeležencev po delavnicah in po dnevih
Organizator bo izbral kandidate na osnovi pravočasnih in pravilno izpolnjenih prijav, programa za delavnico fotografija, fotografij in opisov izdelkov za delavnici kulinarike in dostavljenih izdelkov za delavnici voščilnic.
 
  1. RDD 2019 2
Na Rokodelskih delavnicah Delfin 2019 2 bomo izvedli 12 različnih delavnic od katerih sta dve z določeno temo:
 
-          Klekljanje za začetnike – 1 delavnica
-          Kulinarika (priprava in peka različnih dobrot ) – 1 delavnica
-          10 delavnic po predlogu kandidatov iz različnih področij rokodelstva
 
Na vsaki delavnici bo 5 udeležencev in bo trajala 3 dni in ne bo menjave udeležencev po delavnicah po dnevih.
 
  1. Pogoji za prijavo delavnice
-          Program delavnice mora biti pripravljen za 3 dni - ni menjave udeležencev  in dnevno trajajo po 3 ure
-          Vsak se lahko praviloma prijavi samo na eno področje samo v enem terminu
-          Izdelki in tehnike, ki zahtevajo strojno obdelavo, naj bodo pripravljeni v obliki polizdelkov lahko tudi narejenih na strojih, z ročnim delom ter manjšimi pripomočki in orodjem pa bi se dokončali na rokodelski delavnici.
-          V prijavi izdelka je potrebno upoštevati, da so v prostorih hotela Delfin pri izdelavi predlaganih izdelkov določene omejitve v povezavi z tehničnimi, varnostnimi in higienskimi standardi (prah, priključki, varnostne zahteve, smrad, požarna varnost ).
-          Izdelek se morajo izdelati v času skupaj 10 ur v treh dneh ( v tem času se lahko izdelajo podobni izdelki v različnih tehnikah )
-          Pri izdelku ali tehniki izdelave bo pomembna izvirnost, ohranja naj se tehnična in kulturna dediščina vašega okolja.
-          Prednost bodo imeli izdelki iz materiala, namenjenega za recikliranje, tako bo upoštevan tudi vidik okoljske osveščenosti.
-          Pri kulinariki mora biti izdelek pripravljen in spečen vsak dan posebej v roku trajanja dnevne delavnice – 3 ure
Za vse izbrane ljubiteljske mojstre in mojstrice za oba termina bomo organizirali enodnevno delavnico, ki bo v septembru 2019 letos v prostorih ZDUS v Ljubljani. Na njej bodo izbrani ljubiteljski mojstri in mojstrice podrobno predstavili vsak svoj izdelek, proces izdelave izdelka, uporabljene materiale, potrebno orodje in pribor ter ostale podrobnosti.
 
  1. Prijave
Vsi kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo izključno po elektronski pošti nanaslov: 
 
Vzorce izdelkov naj kandidati/ke pošljejo ali dostavijo na naslov ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana s pripisom
Prijava na natečaj ljubiteljskih mojstric in mojstrov (obvezno je potrebno napisati ime in priimek pošiljatelja/kandidata/ke,  naziv delavnice).
 
V obrazec, ki ga boste poslali po elektronski pošti, obvezno vpišite:
·         kontaktne podatke prijavitelja – naslov, telefon in elektronski naslov,
·         podatke o članstvu v DU
·         kratek opis svoje dejavnosti, strokovni življenjepis iz svojega rokodelskega področja, svoje izkušnje v pedagoško andragoškem področju (večletno delo na določenem področju,
·         izvajanje delavnic, medgeneracijsko sodelovanje, nastopi na razstavah, osvojene nagrade
·         2 tipična izdelka prijavitelja iz razpisanega področja ( samo za izdelke )
·         opis postopka izdelave teh izdelkov, spisek uporabljenih materialov, strojev, orodij in pripomočkov ter okvirnih stroškov materiala.
 
Prijave, opis izdelkov in same izdelke bo pregledal organizator RDD 2019 in izbral kandidate/ke za ljubiteljske mojstre/mojstrice, program delavnic izdelke za oba termina RDD 2019. Njegova odločitev je dokončna.
 
Rok za prijavo je 17. avgust 2019. Upoštevali bomo tudi časovno zaporedje prijav.
Prijave sprejemamo izključno po elektronski pošti.
Pošljite samo obrazec prijave brez besedila razpisa.
Vsi kandidati/ke bodo obveščeni o rezultatih izbora do 31. 8. 2019 po elektronski pošti. Izdelki neizbranih kandidatov/tk bodo vrnjeni v začetku septembra 2019, izbrani kandidati/ke pa jih bodo prevzeli na delavnici za ljubiteljske mojstre in mojstrice.
 
  1. Ostalo
Dodatne informacije dobite:
Branko Suhadolnik – , 041 665 719
 
 
Vsa komunikacija bo potekala izključno po elektronski pošti zato obvezno navedite elektronski naslov na katerem boste dosegljivi.
 
Ljubljana, 17.7.2019
 
Organizator                                                                                          Podpredsednica ZDUS
Branko Suhadolnik l.r                                                                                Vera Pečnik l.r.

 

aktualno vse

-