Aktualno

Razpis nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019

22.09.2016

 

Na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena  Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije je Upravni odbor na 7. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel sklep št. 5, s katerim objavlja naslednji
 
RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA
PREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
ZA PREOSTALO MANDATNO OBDOBJE 2015–2019
 
 
NADOMESTNE VOLITVE NA VOLILNEM ZBORU ČLANOV SE RAZPIŠEJO ZA ČETRTEK, 15. 12. 2016
 
1.
Dne 29. 6. 2016 je na zasedanju Zbora članov Zveze društev upokojencev Slovenije
odstopil predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.
 
2.
Nadomestne volitve predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019 se razpišejo za 15. 12. 2016.
 
Z dnem 26. 9. 2016 začne teči volilni postopek nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS).
 
Omejitve
V volilne postopke se s svojimi kandidati vključujejo upokojenske organizacije, ki so poravnale obveznosti do Pokrajinskih zvez društev upokojencev in ZDUS-a (5. člen Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije).
 
3. Volilni postopek
 
Evidentiranje kandidatov
Pokrajinske zveze upokojencev (v nadaljevanju PZDU) pričnejo postopek evidentiranja kandidatov za predsednika ZDUS, ki morajo imeti vodstvene izkušnje.
 
Določitev predlogov kandidatov
Pristojni organ PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov določi predlog kandidata, ki soglaša s kandidaturo (obrazec Izjava je sestavni del razpisa) ter  predloži kratko predstavitev, Europass življenjepis in programska izhodišča za delovanje ZDUS za preostalo mandatno obdobje.
PZDU listo predlaganih kandidatov z vsemi podatki (ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, vodstvene izkušnje, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov), z izjavo o soglasju, s kratko predstavitvijo in programskimi izhodišči ter s poročilom predloži do 26. 10. 2016 Komisiji za kadrovske,  organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
 
Potrditev kandidatur
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS pri pregledu predlogov kandidatnih list ugotovi, ali je upoštevan 5. člen pravilnika, ali so ustrezno opravljeni kandidacijski postopki in če predlagani kandidati izpolnjujejo zahteve iz 7. in 8. člena Pravilnika.
Potrjene kandidatne liste (10. člen) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve skupaj s prilogami in poročilom posreduje do 3. 11. 2016 Upravnemu odboru ZDUS, da na seji do 11. 11. 2016 skliče volilni Zbor članov ZDUS za četrtek, 15. 12. 2016.
 
II.
 
Volitve predstavnikov v Zbor članov ZDUS
 
PZDU v skladu s svojimi akti in smiselno uporabo Pravilnika o volitvah izvedejo volitve predstavnikov v volilni Zbor članov ZDUS, ki bo 15. 12. 2016.
Število predstavnikov v Zboru članov ZDUS (v nadaljevanju predstavniki) za posamezno PZDU je v skladu z 19. členom Statuta in 11. členom Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije določeno v Merilih (razpredelnici), ki jih je določil Upravni odbor ZDUS na 8. korespondenčni seji.
 
PZDU obvestijo upokojenske organizacije, da predlagajo kandidate za predstavnike z vsemi potrebnimi podatki (ime, priimek, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji, tel. številka) in s soglasjem h kandidaturi, razen upokojenskih organizacij, ki glede na določbo 5. člena ne morejo sodelovati v teh postopkih, ker niso poravnale obveznosti do PZDU in ZDUS. Obvestilo mora vsebovati opozorilo o nezdružljivosti predstavnika s kandidaturo za predsednika ZDUS, članstvom v Nadzornem odboru in Častnem razsodišču ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zboru članov ZDUS (12. člen Pravilnika).
 
PZDU, ki pri predlaganem kandidatu ugotovi eno izmed zgoraj navedenih dejstev, na katero je opozorila v obvestilu (neporavnane obveznosti ali nezdružljivost), tega črtajo z liste kandidatov. PZDU obvesti upokojensko organizacijo, da posreduje novega kandidata le v primeru ugotovljene nezdružljivosti (13. člen Pravilnika).
 
PZDU seznam izvoljenih predstavnikov v volilni Zbor članov skupaj z zgoraj naštetimi podatki pošlje najmanj do 2. 11. 2016 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, ki bo o morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih (nezdružljivost, neizpolnitev obveznosti) takoj obvestila PZDU in opozorila na nadaljnje ukrepanje.
PZDU izvoljenim predstavnikom za Zbor članov izda pooblastilo, ki jih predstavniki predložijo na Zboru članov ZDUS (14. člen Pravilnika).
 
 
                                                                                                  Zveza društev upokojencev Slovenije
                                                                                                                 Janez Sušnik, predsednik
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                          
                                              POKRAJINSKA ZVEZA UPOKOJENCEV_________________________________
Dne  ______________________
 
 
 
IZJAVA KANDIDATA
 
za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije
v preostalem mandatnem obdobju 2015–2019
 
 
Soglašam s kandidaturo in izvolitvijo
 
ZA PREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV  SLOVENIJE                                        
 
Ime in priimek _________________________________________
 
Letnica rojstva _________________________________________
 
Izobrazba _____________________________________________
 
Vodstvene izkušnje oz. izkušnje s področja _______________________________________
 
___________________________________________________________________________
 
Član  upokojenske organizacije ____________________________
 
Naslov bivališča ________________________ Pošta ________________________________
 
 
telefon ______________ gsm ______________ e-naslov ________________________
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov  (ZVOP-1) podajam izjavo, da soglašam, da se moji osebni podatki, zapisani zgoraj, uporabljajo za potrebe informiranja in oglaševanja s strani ZDUS in za delovanje organov Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015–2019, za vabila ter druge oblike komunikacije in sodelovanja v okviru pristojnosti Zveze društev upokojencev Slovenije.
 
 
        
v/na __________________, datum_____________                                        Podpis kandidata
        
 
 
 
 
 
 
ORGAN
DEJAVNOST
DATUM
ZBOR ČLANOV ZDUS
Zasedanje
60–90 dni
15. 12. 2016
UO ZDUS
Seja za sklic Zbora članov
 
11. 11. 2016
KKOZ
Seja in potrditev kandidatov
 
2. 11. 2016
PZDU
Predložitev kandidatov KKOZ
 
26. 10. 2016
ZDUS Plus
Objava razpisa v ZDUS Plus
 
26. 9. 2016
                        
 
Razpis za volitve ZDUS 2015-2019

 

aktualno vse

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk

23.08.2017 - LIKUS vabi k brezplačnemu vpisu v Stičišče ljubiteljskih piscev Slovenije

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

01.08.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 16. 8. in 23. 8. 2017

01.08.2017 - Program ZDUS na 17. F3ŽO

21.07.2017 - Zapustil nas je Marjan Pavlič

21.07.2017 - Razpis za 7. fotografski natečaj na 17. F3ŽO

12.07.2017 - Natečaj za oblikovanje novoletne voščilnice Srečno 2018

12.07.2017 - Razpis za subvencioniranje organiziranih letovanj članov DU v kapacitetah hotela Delfin

12.07.2017 - Razpis za sodelovanje v ZDUS-ovem kotičku na F3ŽO 2017

12.07.2017 - Impresije iz narave

12.07.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 19. 7. 2017

06.07.2017 - Razpis natečaja za ljubiteljske mojstrice in mojstre rokodelskih izdelkov 2017

30.06.2017 - Podelitev nagrade Državljan Evrope 2017 programu Starejši za starejše v Hiši Evropske unije v Ljubljani

23.06.2017 - Zapustila nas je mag. Dunja Obersnel Kveder

23.06.2017 - Mija Pukl postala nova podpredsednica ZDUS

22.06.2017 - Program Starejši za starejše prejel nagrado Državljan Evrope

19.06.2017 - Prihaja že 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

12.06.2017 - Vabilo na 13. redno sejo UO ZDUS

29.05.2017 - Povabilo predsednika ZDUS na 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

19.05.2017 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja DU v letu 2017

18.05.2017 - ZDUS-ove prostovoljke na letošnjem 18. nacionalnem tednu prostovoljstva

16.05.2017 - »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« v sklopu 17. Tedna vseživljenjskega učenj

15.05.2017 - Vabilo na 12. redno sejo UO ZDUS

15.05.2017 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS za leto 2017

05.05.2017 - Prijavnica za nastop na prireditvi Večer pesmi in plesa 2017

24.04.2017 - Odpoved uradnih ur Vzajemnega posmrtninskega sklada med 27 4 in 5 5 2017

24.04.2017 - Vas zanima občasno delo v trgovini?

24.04.2017 - Likovna kolonija ZDUS - Delfin hotel Izola, 11. - 14. 5. 2017

24.04.2017 - Srečanje Delfink in Delfincev v Gorišnici 2. 6. 2017

24.04.2017 - Razpis za izdelavo priponk za Delfinke in Delfince

20.04.2017 - Prodajna konferenca in 35 let hotela Delfin Izola