Aktualno

Razpis nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019

22.09.2016

 

Na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena  Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije je Upravni odbor na 7. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel sklep št. 5, s katerim objavlja naslednji
 
RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA
PREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
ZA PREOSTALO MANDATNO OBDOBJE 2015–2019
 
 
NADOMESTNE VOLITVE NA VOLILNEM ZBORU ČLANOV SE RAZPIŠEJO ZA ČETRTEK, 15. 12. 2016
 
1.
Dne 29. 6. 2016 je na zasedanju Zbora članov Zveze društev upokojencev Slovenije
odstopil predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.
 
2.
Nadomestne volitve predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019 se razpišejo za 15. 12. 2016.
 
Z dnem 26. 9. 2016 začne teči volilni postopek nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS).
 
Omejitve
V volilne postopke se s svojimi kandidati vključujejo upokojenske organizacije, ki so poravnale obveznosti do Pokrajinskih zvez društev upokojencev in ZDUS-a (5. člen Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije).
 
3. Volilni postopek
 
Evidentiranje kandidatov
Pokrajinske zveze upokojencev (v nadaljevanju PZDU) pričnejo postopek evidentiranja kandidatov za predsednika ZDUS, ki morajo imeti vodstvene izkušnje.
 
Določitev predlogov kandidatov
Pristojni organ PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov določi predlog kandidata, ki soglaša s kandidaturo (obrazec Izjava je sestavni del razpisa) ter  predloži kratko predstavitev, Europass življenjepis in programska izhodišča za delovanje ZDUS za preostalo mandatno obdobje.
PZDU listo predlaganih kandidatov z vsemi podatki (ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, vodstvene izkušnje, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov), z izjavo o soglasju, s kratko predstavitvijo in programskimi izhodišči ter s poročilom predloži do 26. 10. 2016 Komisiji za kadrovske,  organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
 
Potrditev kandidatur
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS pri pregledu predlogov kandidatnih list ugotovi, ali je upoštevan 5. člen pravilnika, ali so ustrezno opravljeni kandidacijski postopki in če predlagani kandidati izpolnjujejo zahteve iz 7. in 8. člena Pravilnika.
Potrjene kandidatne liste (10. člen) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve skupaj s prilogami in poročilom posreduje do 3. 11. 2016 Upravnemu odboru ZDUS, da na seji do 11. 11. 2016 skliče volilni Zbor članov ZDUS za četrtek, 15. 12. 2016.
 
II.
 
Volitve predstavnikov v Zbor članov ZDUS
 
PZDU v skladu s svojimi akti in smiselno uporabo Pravilnika o volitvah izvedejo volitve predstavnikov v volilni Zbor članov ZDUS, ki bo 15. 12. 2016.
Število predstavnikov v Zboru članov ZDUS (v nadaljevanju predstavniki) za posamezno PZDU je v skladu z 19. členom Statuta in 11. členom Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije določeno v Merilih (razpredelnici), ki jih je določil Upravni odbor ZDUS na 8. korespondenčni seji.
 
PZDU obvestijo upokojenske organizacije, da predlagajo kandidate za predstavnike z vsemi potrebnimi podatki (ime, priimek, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji, tel. številka) in s soglasjem h kandidaturi, razen upokojenskih organizacij, ki glede na določbo 5. člena ne morejo sodelovati v teh postopkih, ker niso poravnale obveznosti do PZDU in ZDUS. Obvestilo mora vsebovati opozorilo o nezdružljivosti predstavnika s kandidaturo za predsednika ZDUS, članstvom v Nadzornem odboru in Častnem razsodišču ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zboru članov ZDUS (12. člen Pravilnika).
 
PZDU, ki pri predlaganem kandidatu ugotovi eno izmed zgoraj navedenih dejstev, na katero je opozorila v obvestilu (neporavnane obveznosti ali nezdružljivost), tega črtajo z liste kandidatov. PZDU obvesti upokojensko organizacijo, da posreduje novega kandidata le v primeru ugotovljene nezdružljivosti (13. člen Pravilnika).
 
PZDU seznam izvoljenih predstavnikov v volilni Zbor članov skupaj z zgoraj naštetimi podatki pošlje najmanj do 2. 11. 2016 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, ki bo o morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih (nezdružljivost, neizpolnitev obveznosti) takoj obvestila PZDU in opozorila na nadaljnje ukrepanje.
PZDU izvoljenim predstavnikom za Zbor članov izda pooblastilo, ki jih predstavniki predložijo na Zboru članov ZDUS (14. člen Pravilnika).
 
 
                                                                                                  Zveza društev upokojencev Slovenije
                                                                                                                 Janez Sušnik, predsednik
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                          
                                              POKRAJINSKA ZVEZA UPOKOJENCEV_________________________________
Dne  ______________________
 
 
 
IZJAVA KANDIDATA
 
za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije
v preostalem mandatnem obdobju 2015–2019
 
 
Soglašam s kandidaturo in izvolitvijo
 
ZA PREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV  SLOVENIJE                                        
 
Ime in priimek _________________________________________
 
Letnica rojstva _________________________________________
 
Izobrazba _____________________________________________
 
Vodstvene izkušnje oz. izkušnje s področja _______________________________________
 
___________________________________________________________________________
 
Član  upokojenske organizacije ____________________________
 
Naslov bivališča ________________________ Pošta ________________________________
 
 
telefon ______________ gsm ______________ e-naslov ________________________
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov  (ZVOP-1) podajam izjavo, da soglašam, da se moji osebni podatki, zapisani zgoraj, uporabljajo za potrebe informiranja in oglaševanja s strani ZDUS in za delovanje organov Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015–2019, za vabila ter druge oblike komunikacije in sodelovanja v okviru pristojnosti Zveze društev upokojencev Slovenije.
 
 
        
v/na __________________, datum_____________                                        Podpis kandidata
        
 
 
 
 
 
 
ORGAN
DEJAVNOST
DATUM
ZBOR ČLANOV ZDUS
Zasedanje
60–90 dni
15. 12. 2016
UO ZDUS
Seja za sklic Zbora članov
 
11. 11. 2016
KKOZ
Seja in potrditev kandidatov
 
2. 11. 2016
PZDU
Predložitev kandidatov KKOZ
 
26. 10. 2016
ZDUS Plus
Objava razpisa v ZDUS Plus
 
26. 9. 2016
                        
 
Razpis za volitve ZDUS 2015-2019

 

aktualno vse

01.03.2018 - Nadomestni termin za računovodski posvet - 9. 3. 2018

27.02.2018 - Obvestilo glede računovodskega svetovanja

20.02.2018 - Odpovedan termin za računovodski posvet - 23. 2. 2018

16.02.2018 - Vabilo na 17. redno sejo UO ZDUS

13.02.2018 - Rokodelske aktivnosti 2018

06.02.2018 - Posvet na področju blagajniškega in računovodskega poslovanja 2017/2018

06.02.2018 - Vabilo na delavnico govornih vaj - Zgornjepodravska PZDU

03.02.2018 - Glasovanje za osebnost leta 2017 - Vaš kanal

02.02.2018 - Poklon z nasmehom

02.02.2018 - Prijavnica za dramske delavnice Izola 12. - 15. marec 2018

02.02.2018 - Pomembne informacije za PZDU in DU

02.02.2018 - Razpis Državnih športnih iger ZDUS za leto 2018

02.02.2018 - Vabilo na 12. redno sejo Strokovnega sveta ZDUS

29.01.2018 - Obvestilo glede računovodskega svetovanja

29.01.2018 - Navodilo za plačevanje članarine društev upokojencev ZDUS-u

21.12.2017 - Voščilo ZDUS

21.12.2017 - Kolektivni dopust od 27. 12. do 29. 12. 2017

20.12.2017 - Kultura vabi k udeležbi v letu 2018 - projekti Komisije za kulturo Zveze DUS

18.12.2017 - Utrinki iz Dneva ZDUS v Izoli

18.12.2017 - Letna članarina ZDUS in letna članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018

18.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

12.12.2017 - Statistično poročilo za leto 2017

12.12.2017 - Poročilo o izvedbi programa Zveze društev upokojencev Slovenije na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

12.12.2017 - Obvestilo društvom: Kako do spletne strani za vaše društvo?

11.12.2017 - Vabilo na 16. redno sejo UO ZDUS

08.12.2017 - Objava rezultatov državnih športnih iger ZDUS 2017

07.12.2017 - Vabilo na rokodelske delavnice Delfin 2017

04.12.2017 - Dan ZDUS

04.12.2017 - Računovodsko svetovanje prestavljeno na 7. 12. 2017

29.11.2017 - Napovednik - Dan ZDUS

28.11.2017 - Obvestilo v zvezi s članarino Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018

22.11.2017 - Vabilo na 15. redno sejo Upravnega odbora ZDUS

21.11.2017 - Imamo dodaten termin za delavnico govornih vaj ZDUS

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk