Aktualno

Razpis nadomestnih volitev za podpredsednika, člana Nadzornega odbora in namestnika člana Častnega razsodišča Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015−2019

15.02.2017
 
Na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije je Upravni odbor na 10. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel sklep št. 9, s katerim objavlja naslednji
 
RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA
PODPREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE, ČLANA NADZORNEGA ODBORA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE IN NAMESTNIKA ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
ZA PREOSTALO MANDATNO OBDOBJE 2015−2019
 
NADOMESTNE VOLITVE NA 12. VOLILNEM ZBORU ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE SE RAZPIŠEJO ZA ČETRTEK, 29. JUNIJA 2017
 
I.
 
1. Dne 15. 12. 2016 je na zasedanju Zbora članov Zveze društev upokojencev Slovenije po izvolitvi Janeza Sušnika za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) sprejel sklep, da mu s tem dnem preneha funkcija podpredsednika ZDUS oziroma je v mirovanju.
 
Članica Nadzornega odbora ZDUS je odstopila s te dolžnosti 10. 1. 2017, namestnik člana Častnega razsodišča ZDUS pa je odstopil s te dolžnosti 29. 6. 2016.
 
2. Zato se nadomestne volitve za :
·        enega podpredsednika ZDUS, 
·        enega člana Nadzornega odbora ZDUS in
·        enega namestnika člana Častnega razsodišča ZDUS
za preostalo mandatno obdobje 2015−2019 razpišejo za četrtek, 29. 6. 2017.                                        
 
Z dnem 3. 4. 2017 začne teči volilni postopek nadomestnih volitev.
 
3. Volilni postopek
 
a) Omejitve
V volilne postopke se vključujejo upokojenska društva s svojimi kandidati, ki so poravnala obveznosti do ZDUS in Pokrajinske zveze društev upokojencev (v nadaljevanju PZDU) oziroma so lahko kandidati iz upokojenskih društev, ki so poravnala svoje obveznosti do PZDU in ZDUS (Smiselna uporaba 5.
člena Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije; v nadaljevanju Pravilnik).
 
b) Evidentiranje kandidatov
PZDU pričnejo postopek evidentiranja kandidatov za:
·        podpredsednika ZDUS, ki mora imeti vodstvene izkušnje,
·        člana Nadzornega odbora ZDUS in
·        namestnika,
·        člana Častnega razsodišča ZDUS, ki mora imeti izkušnje s tega področja in pozna delovanje organa.
 
Upokojenske organizacije izmed svojih članov, ki so poravnali obveznosti, evidentirajo kandidate in jih z osnovnimi podatki posredujejo PZDU.
 
c) Določitev predlogov kandidatov
Pristojni organ PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov za podpredsednika ZDUS določi predlog kandidata, ki soglaša s kandidaturo (obrazec Izjava je sestavni del razpisa) in predloži kratko predstavitev (življenjepis) ter programska izhodišča za delovanje ZDUS za preostalo mandatno obdobje. Prav tako določi predlog kandidatov, ki soglašajo s kandidaturo za člana Nadzornega odbora in za namestnika člana Častnega razsodišča ZDUS. PZDU pri tem upoštevajo navedene omejitve pod 3. a točko.
 
Listo predlaganih kandidatov s podatki (ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, vodstvene izkušnje za podpredsednika, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov, izjava o soglasju) in poročilo predloži do 25. 4. 2017 Komisiji za kadrovske,  organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
d) Potrditev kandidatur
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS pri pregledu predlogov kandidatnih list ugotovi, ali so upoštevane omejitve pod 3. a točko, ustreznost opravljenih kandidacijskih postopkov in če predlagani kandidati izpolnjujejo zahteve iz 7. in 8. člena Pravilnika.
 
Potrjene kandidate (10. člen Pravilnika) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve skupaj s prilogami in poročilom posreduje do 11. 5. 2017 Upravnemu odboru ZDUS, da na seji do 18. 5. 2017 skliče volilni Zbor članov ZDUS za četrtek, 29. 6. 2017.
 
 
II.
 
Volitve predstavnikov v Zbor članov ZDUS
 
PZDU v skladu s svojimi akti in ob smiselni uporabi Pravilnika o volitvah izvedejo volitve predstavnikov v volilni Zbor članov ZDUS, ki bo 29. 6. 2017.
 
Število predstavnikov v Zboru članov ZDUS (v nadaljevanju predstavniki) za posamezno PZDU je v skladu z 19. členom Statuta in 11. členom Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije določeno v Merilih (razpredelnici), ki jih določi Upravni odbor ZDUS.
 
PZDU obvestijo upokojenske organizacije, da predlagajo kandidate za predstavnike z ustreznimi podatki (ime, priimek, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji, tel. številka in soglasje h kandidaturi), razen upokojenskih organizacij, ki glede na določbo 5. člena Pravilnika ne morejo sodelovati v teh postopkih, ker niso poravnale obveznosti do PZDU. Obvestilo mora vsebovati opozorilo o nezdružljivosti predstavnika s kandidaturo za podpredsednika ZDUS, članstvom v Nadzornem odboru ZDUS in Častnem razsodišču ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zboru članov ZDUS (12. člen Pravilnika).
 
PZDU, ki pri predlaganem kandidatu za predstavnika ugotovi eno izmed zgoraj navedenih dejstev, na katero je opozorila v obvestilu (neporavnane obveznosti ali nezdružljivost), le-tega črtajo z liste kandidatov. PZDU obvesti upokojensko organizacijo, da posreduje novega kandidata za predstavnika le v primeru ugotovljene nezdružljivosti (13. člen Pravilnika).
 
PZDU seznam izvoljenih predstavnikov v volilni Zbor članov skupaj z zgoraj naštetimi podatki pošlje najpozneje do 25. 4. 2017 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, ki bo o eventualno ugotovljenih pomanjkljivostih (nezdružljivost, neizpolnitev obveznosti) takoj obvestila PZDU in opozorila na nadaljnje ukrepanje.
 
PZDU izvoljenim predstavnikom za Zbor članov izda pooblastila, ki jih predstavniki predložijo na Zboru članov ZDUS (14. člen Pravilnika).
 
 
 
                                                                          Zveza društev upokojencev Slovenije
                                                                                              Predsednik
                                                                                              Janez Sušnik
 
 
 

aktualno vse

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk

23.08.2017 - LIKUS vabi k brezplačnemu vpisu v Stičišče ljubiteljskih piscev Slovenije

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

01.08.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 16. 8. in 23. 8. 2017

01.08.2017 - Program ZDUS na 17. F3ŽO

21.07.2017 - Zapustil nas je Marjan Pavlič

21.07.2017 - Razpis za 7. fotografski natečaj na 17. F3ŽO

12.07.2017 - Natečaj za oblikovanje novoletne voščilnice Srečno 2018

12.07.2017 - Razpis za subvencioniranje organiziranih letovanj članov DU v kapacitetah hotela Delfin

12.07.2017 - Razpis za sodelovanje v ZDUS-ovem kotičku na F3ŽO 2017

12.07.2017 - Impresije iz narave

12.07.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 19. 7. 2017

06.07.2017 - Razpis natečaja za ljubiteljske mojstrice in mojstre rokodelskih izdelkov 2017

30.06.2017 - Podelitev nagrade Državljan Evrope 2017 programu Starejši za starejše v Hiši Evropske unije v Ljubljani

23.06.2017 - Zapustila nas je mag. Dunja Obersnel Kveder

23.06.2017 - Mija Pukl postala nova podpredsednica ZDUS

22.06.2017 - Program Starejši za starejše prejel nagrado Državljan Evrope

19.06.2017 - Prihaja že 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

12.06.2017 - Vabilo na 13. redno sejo UO ZDUS

29.05.2017 - Povabilo predsednika ZDUS na 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

19.05.2017 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja DU v letu 2017

18.05.2017 - ZDUS-ove prostovoljke na letošnjem 18. nacionalnem tednu prostovoljstva

16.05.2017 - »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« v sklopu 17. Tedna vseživljenjskega učenj

15.05.2017 - Vabilo na 12. redno sejo UO ZDUS

15.05.2017 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS za leto 2017

05.05.2017 - Prijavnica za nastop na prireditvi Večer pesmi in plesa 2017

24.04.2017 - Odpoved uradnih ur Vzajemnega posmrtninskega sklada med 27 4 in 5 5 2017

24.04.2017 - Vas zanima občasno delo v trgovini?

24.04.2017 - Likovna kolonija ZDUS - Delfin hotel Izola, 11. - 14. 5. 2017

24.04.2017 - Srečanje Delfink in Delfincev v Gorišnici 2. 6. 2017

24.04.2017 - Razpis za izdelavo priponk za Delfinke in Delfince

20.04.2017 - Prodajna konferenca in 35 let hotela Delfin Izola