Aktualno

Razpis nadomestnih volitev za podpredsednika, člana Nadzornega odbora in namestnika člana Častnega razsodišča Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015−2019

15.02.2017
 
Na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije je Upravni odbor na 10. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel sklep št. 9, s katerim objavlja naslednji
 
RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA
PODPREDSEDNIKA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE, ČLANA NADZORNEGA ODBORA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE IN NAMESTNIKA ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
ZA PREOSTALO MANDATNO OBDOBJE 2015−2019
 
NADOMESTNE VOLITVE NA 12. VOLILNEM ZBORU ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE SE RAZPIŠEJO ZA ČETRTEK, 29. JUNIJA 2017
 
I.
 
1. Dne 15. 12. 2016 je na zasedanju Zbora članov Zveze društev upokojencev Slovenije po izvolitvi Janeza Sušnika za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) sprejel sklep, da mu s tem dnem preneha funkcija podpredsednika ZDUS oziroma je v mirovanju.
 
Članica Nadzornega odbora ZDUS je odstopila s te dolžnosti 10. 1. 2017, namestnik člana Častnega razsodišča ZDUS pa je odstopil s te dolžnosti 29. 6. 2016.
 
2. Zato se nadomestne volitve za :
·        enega podpredsednika ZDUS, 
·        enega člana Nadzornega odbora ZDUS in
·        enega namestnika člana Častnega razsodišča ZDUS
za preostalo mandatno obdobje 2015−2019 razpišejo za četrtek, 29. 6. 2017.                                        
 
Z dnem 3. 4. 2017 začne teči volilni postopek nadomestnih volitev.
 
3. Volilni postopek
 
a) Omejitve
V volilne postopke se vključujejo upokojenska društva s svojimi kandidati, ki so poravnala obveznosti do ZDUS in Pokrajinske zveze društev upokojencev (v nadaljevanju PZDU) oziroma so lahko kandidati iz upokojenskih društev, ki so poravnala svoje obveznosti do PZDU in ZDUS (Smiselna uporaba 5.
člena Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije; v nadaljevanju Pravilnik).
 
b) Evidentiranje kandidatov
PZDU pričnejo postopek evidentiranja kandidatov za:
·        podpredsednika ZDUS, ki mora imeti vodstvene izkušnje,
·        člana Nadzornega odbora ZDUS in
·        namestnika,
·        člana Častnega razsodišča ZDUS, ki mora imeti izkušnje s tega področja in pozna delovanje organa.
 
Upokojenske organizacije izmed svojih članov, ki so poravnali obveznosti, evidentirajo kandidate in jih z osnovnimi podatki posredujejo PZDU.
 
c) Določitev predlogov kandidatov
Pristojni organ PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov za podpredsednika ZDUS določi predlog kandidata, ki soglaša s kandidaturo (obrazec Izjava je sestavni del razpisa) in predloži kratko predstavitev (življenjepis) ter programska izhodišča za delovanje ZDUS za preostalo mandatno obdobje. Prav tako določi predlog kandidatov, ki soglašajo s kandidaturo za člana Nadzornega odbora in za namestnika člana Častnega razsodišča ZDUS. PZDU pri tem upoštevajo navedene omejitve pod 3. a točko.
 
Listo predlaganih kandidatov s podatki (ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, vodstvene izkušnje za podpredsednika, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov, izjava o soglasju) in poročilo predloži do 25. 4. 2017 Komisiji za kadrovske,  organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
d) Potrditev kandidatur
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS pri pregledu predlogov kandidatnih list ugotovi, ali so upoštevane omejitve pod 3. a točko, ustreznost opravljenih kandidacijskih postopkov in če predlagani kandidati izpolnjujejo zahteve iz 7. in 8. člena Pravilnika.
 
Potrjene kandidate (10. člen Pravilnika) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve skupaj s prilogami in poročilom posreduje do 11. 5. 2017 Upravnemu odboru ZDUS, da na seji do 18. 5. 2017 skliče volilni Zbor članov ZDUS za četrtek, 29. 6. 2017.
 
 
II.
 
Volitve predstavnikov v Zbor članov ZDUS
 
PZDU v skladu s svojimi akti in ob smiselni uporabi Pravilnika o volitvah izvedejo volitve predstavnikov v volilni Zbor članov ZDUS, ki bo 29. 6. 2017.
 
Število predstavnikov v Zboru članov ZDUS (v nadaljevanju predstavniki) za posamezno PZDU je v skladu z 19. členom Statuta in 11. členom Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije določeno v Merilih (razpredelnici), ki jih določi Upravni odbor ZDUS.
 
PZDU obvestijo upokojenske organizacije, da predlagajo kandidate za predstavnike z ustreznimi podatki (ime, priimek, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji, tel. številka in soglasje h kandidaturi), razen upokojenskih organizacij, ki glede na določbo 5. člena Pravilnika ne morejo sodelovati v teh postopkih, ker niso poravnale obveznosti do PZDU. Obvestilo mora vsebovati opozorilo o nezdružljivosti predstavnika s kandidaturo za podpredsednika ZDUS, članstvom v Nadzornem odboru ZDUS in Častnem razsodišču ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zboru članov ZDUS (12. člen Pravilnika).
 
PZDU, ki pri predlaganem kandidatu za predstavnika ugotovi eno izmed zgoraj navedenih dejstev, na katero je opozorila v obvestilu (neporavnane obveznosti ali nezdružljivost), le-tega črtajo z liste kandidatov. PZDU obvesti upokojensko organizacijo, da posreduje novega kandidata za predstavnika le v primeru ugotovljene nezdružljivosti (13. člen Pravilnika).
 
PZDU seznam izvoljenih predstavnikov v volilni Zbor članov skupaj z zgoraj naštetimi podatki pošlje najpozneje do 25. 4. 2017 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, ki bo o eventualno ugotovljenih pomanjkljivostih (nezdružljivost, neizpolnitev obveznosti) takoj obvestila PZDU in opozorila na nadaljnje ukrepanje.
 
PZDU izvoljenim predstavnikom za Zbor članov izda pooblastila, ki jih predstavniki predložijo na Zboru članov ZDUS (14. člen Pravilnika).
 
 
 
                                                                          Zveza društev upokojencev Slovenije
                                                                                              Predsednik
                                                                                              Janez Sušnik
 
 
 

aktualno vse

01.03.2018 - Nadomestni termin za računovodski posvet - 9. 3. 2018

27.02.2018 - Obvestilo glede računovodskega svetovanja

20.02.2018 - Odpovedan termin za računovodski posvet - 23. 2. 2018

16.02.2018 - Vabilo na 17. redno sejo UO ZDUS

13.02.2018 - Rokodelske aktivnosti 2018

06.02.2018 - Posvet na področju blagajniškega in računovodskega poslovanja 2017/2018

06.02.2018 - Vabilo na delavnico govornih vaj - Zgornjepodravska PZDU

03.02.2018 - Glasovanje za osebnost leta 2017 - Vaš kanal

02.02.2018 - Poklon z nasmehom

02.02.2018 - Prijavnica za dramske delavnice Izola 12. - 15. marec 2018

02.02.2018 - Pomembne informacije za PZDU in DU

02.02.2018 - Razpis Državnih športnih iger ZDUS za leto 2018

02.02.2018 - Vabilo na 12. redno sejo Strokovnega sveta ZDUS

29.01.2018 - Obvestilo glede računovodskega svetovanja

29.01.2018 - Navodilo za plačevanje članarine društev upokojencev ZDUS-u

21.12.2017 - Voščilo ZDUS

21.12.2017 - Kolektivni dopust od 27. 12. do 29. 12. 2017

20.12.2017 - Kultura vabi k udeležbi v letu 2018 - projekti Komisije za kulturo Zveze DUS

18.12.2017 - Utrinki iz Dneva ZDUS v Izoli

18.12.2017 - Letna članarina ZDUS in letna članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018

18.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

12.12.2017 - Statistično poročilo za leto 2017

12.12.2017 - Poročilo o izvedbi programa Zveze društev upokojencev Slovenije na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

12.12.2017 - Obvestilo društvom: Kako do spletne strani za vaše društvo?

11.12.2017 - Vabilo na 16. redno sejo UO ZDUS

08.12.2017 - Objava rezultatov državnih športnih iger ZDUS 2017

07.12.2017 - Vabilo na rokodelske delavnice Delfin 2017

04.12.2017 - Dan ZDUS

04.12.2017 - Računovodsko svetovanje prestavljeno na 7. 12. 2017

29.11.2017 - Napovednik - Dan ZDUS

28.11.2017 - Obvestilo v zvezi s članarino Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018

22.11.2017 - Vabilo na 15. redno sejo Upravnega odbora ZDUS

21.11.2017 - Imamo dodaten termin za delavnico govornih vaj ZDUS

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk