Pravilniki ZDUS

PRAVILNIKI ZDUS

Statut ZDUS

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ZDUS

Poslovnik o delu Strokovnega sveta ZDUS

Pravilnik o priznanjih ZDUS 2016

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS

Priloga Pravilnika o priznanjih ZDUS 2016 - obrazci

Pravilnik o volitvah v ZDUS

Dopolnitve pravilnika o volitvah v ZDUS

Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS

Poslovnik Nadzornega odbora ZDUS

Pravilnik o prostovoljskem delu

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prostovoljskem delu

Pravilnik o izvajanju programa Starejši za starejše

Pravilnik o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše

Pravilnik o praporu, grbu in logotipu ZDUS

Priloga pravilnika o praporu grbu in logotipu ZDUS

Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in Pokrajinskih zvez DU Slovenije

Pravila športnih iger ZDUS

Pravilnik o računovodstvu ZDUS 2017

Pravilnik o prijavi na razpise in izvedbi programov ali projektov 
 
Pravilnik Vzajemnega posmrtninskega sklada