Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

Aktualno

Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

 
 
  • Kandidiranje za člane Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada
 
1.      Dne 24.6.2019 poteče mandat:
  • Upravnemu odboru Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 
2.      PZDU vodijo postopke za imenovanje:
  • članov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 
3.      Pogoji za kandidiranje za člane Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada
 
Upravni odbor ZDUS s tem razpisom začenja postopek za imenovanje petih (5) članov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 
Pogoji za kandidiranje:
-          je član Vzajemnega posmrtninskega sklada najmanj pet (5) let,
-          ima dokončano najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja),
-          prednost bodo imeli kandidati z višjo in visokošolsko izobrazbo družboslovne, socialen ali ekonomske smeri,
-          da ima kandidat iz časov aktivnega dela izkušnje s področja sociale ali ekonomije,
-          če več kandidatov izpolnjuje enake pogoje, bodo imeli prednost kandidati iz PZDU, ki imajo v Vzajemni posmrtninski sklad vključenih več individualnih članov,
-          kandidat mora h kandidaturi podati pisno soglasje.
 
4.      Predlogi kandidatov in predložitev kandidatur
 
PZDU dostavijo predloge kandidatov za člane Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada s podatki: ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov ter izjavo o soglasju do vključno 23.5.2019 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, le-ta bo na podlagi tega razpisa določila kandidate za člane Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada ter novemu Upravnemu odboru ZDUS predložila predlog o imenovanju članov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 
Pravilnik o delo Vzajemnega posmrtninskega sklada je bil objavljen v ZDUS Plus št. 9/2018 in posredovan PZDU in DU po e-pošti.
 
V Ljubljani, 20.3.2019                                                          Predsednik ZDUS
                                                                                              Janez Sušnik, l.r.
 
Izjava kandidata za člana Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada
 
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada

 

aktualno vse

-