Aktualno

Poročilo o delavnicah na temo Izobraževanje in zaposlitve mladih

01.02.2017
 
     
                                                                                                                      
 
Za vzpostavitev širšega medgeneracijskega sodelovanja z mladimi na osnovnih, srednjih in visokih šolah smo v letih 2015 in 2016 slovenska skupina projekta Mostovi za Evropo, izvedli štiri delavnice, v letu 2017 pa bomo do aprila izvedli oz. smo že zaključili nekaj srečanj oz. delavnic.
 
Na dveh osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini smo izvedli delavnice v letu 2015 in sicer: na Ljubnem ob Savinji (prisotnih 18) in v Gornjem Gradu (prisotnih 38 (14+24)). Prisotni so bili učenci 8. in 9. razreda.
 
 
V letu 2016 smo izvedli delavnice na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (prisotnih 24) in na Fakulteti za energetiko, Univerze v Mariboru, Krško (prisotnih 12).
 
Na vseh šolah smo predstavili projekt Mostovi za Evropo, izvedli anonimno anketo, predstavili izkušnje posameznih članov slovenske skupine pri izobraževanju in delu v praksi in izvedli medsebojno diskusijo in izmenjavo mnenj in predlogov.
 
Za delavnice je bilo opazno zanimanje med učenci, dijaki in študenti. Dogovorili smo se o nadaljevanju sodelovanja, izvedli pa bomo tudi predloge za ustrezne organe šol in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
 
Nekaj zaključkov delavnic:
 
Učenci osnovnih šol so z zanimanjem sledili našim informacijam o šolanju in delu v praksi. Učenci se v 70% zanimajo za izobraževanje na strokovnih šolah naravoslovno-tehničnih smeri in v manj kot 20% za gimnazijsko izobraževanje.
 
Dijaki srednjih šol se v večini po zaključku šolanja zanimajo za delo v praksi, manjšinski del (30%) pa za nadaljevanje šolanja, večinoma na istem področju.
 
Študenti Višje šole za hortikulturo in študenti Fakultete za energetiko želijo po diplomi nadaljevati delo v praksi, manjši del (20%) pa želi študij še naprej nadaljevati.
 
dr. A. Jezernik in T. Rifelj
 
 

 

aktualno vse

08.11.2017 - Letni posvet o izobraževanju odraslih 2017

09.10.2017 - Poročilo okrogle mize Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

04.07.2017 - Zaključno srečanje partnerjev projekta Mostovi za Evropo v Chemnitzu

29.05.2017 - Zapisnik medgeneracijskega srečanja o kulinariki

21.04.2017 - Vabilo na okroglo mizo na temo: Medgeneracijsko srečanje o kulinariki

22.03.2017 - Rezultati projekta Mostovi za Evropo

22.03.2017 - Prispevek in rezultati slovenske skupine projekta Mostovi za Evropo

22.03.2017 - Zapisnik okrogle mize »Medgeneracijski pogovori o pomembnih evropskih temah«

17.03.2017 - Mnenje g. Iva Vajgla o medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju

13.03.2017 - Vseživljenjskost učenja in vizija Slovenije

07.03.2017 - Predlog Zakona o izobraževanju odraslih

03.03.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Medgeneracijski pogovori o pomembnih evropskih temah

02.03.2017 - Posvet o medgeneracijskem sodelovanju - zahvala in gradivo MSS

23.02.2017 - Izjava za javnost: Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti zaključen s pozivi k okrepljenemu sodelovanju mlajše in starejše generacije

22.02.2017 - Spore med mladimi in starejšimi mora zamenjati partnerstvo

15.02.2017 - Zapisnik okrogle mize Medgeneracijski pogovori o delu parlamenta in lokalne samouprave

14.02.2017 - Zapisnik okrogle mize Izobraževanje in zaposlitev mladih

07.02.2017 - Ugotovitve in predlogi fokusnih razprav z župani 2014-2015

03.02.2017 - Vabilo na okroglo mizo na temo »Medgeneracijski pogovori o delu parlamenta in lokalne samouprave«

01.02.2017 - Poročilo o delavnicah na temo Izobraževanje in zaposlitve mladih

31.01.2017 - Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti

30.01.2017 - Vabilo na okroglo mizo na temo: » Izobraževanje in zaposlitev mladih«

27.01.2017 - Odpor in NOB v Zgornji Savinjski dolini 1941 -1945

17.01.2017 - Izveden intervju z g. Mirkom Straškom

06.01.2017 - Predstavitev osamosvojitvenih dogodkov učencem OŠ Ljubno ob Savinji

22.12.2016 - Gradnja papirnatih mostov

20.12.2016 - Predlogi EAEA na področju učenja in spretnosti odraslih v Evropi

24.11.2016 - Izveden intervju z g. Janezom Rihterjem

23.11.2016 - Mednarodno srečanje v Liberecu

07.11.2016 - Primerjalno poročilo o ocenah potreb in analizi primanjkljajev na področju strategij izobraževanja odraslih

25.10.2016 - Izveden intervju z g. Iztokom Podkrižnikom

24.10.2016 - Izveden intervju z dr. Stanetom Pejovnikom

20.10.2016 - Izveden intervju z g. Edvardom Jurjevcem

06.10.2016 - Iščejo tiste, ki znajo motivirati k učenju neaktivne

20.09.2016 - 20. andragoški kolokvij 'Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih'; 29. september na MIZŠ

03.08.2016 - Posvet: Izobraževanje odraslih v moji občini

29.07.2016 - Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi

07.07.2016 - Že poznate EPALE? Registrirajte se in spremljajte novosti s področja izobraževanja odraslih!

24.06.2016 - Izvedena intervjuja z g. Jožetom Žlebnikom in g. Francem Pfeiferjem

25.05.2016 - Delavnica: Izobraževanje starejših odraslih

03.05.2016 - Zapisnik delavnice na Fakulteti za energetiko v Krškem

28.04.2016 - Kam po znanje – javno povabilo k objavi izobraževalne ponudbe za odrasle

28.04.2016 - Delavnica: Vloga tutorja pri e-izobraževanju

28.04.2016 - Rezultati anket in zaključki izvajalcev delavnic do 30 4 2016

26.04.2016 - Napoved: Fakulteta za energetiko (FE) Krško, UNI Maribor

25.04.2016 - Kratko poročilo o dejavnosti SLO skupine projekta EU Mostovi za leto 2015 in 2016

13.04.2016 - Zapisnik delavnice na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (HVU)

02.03.2016 - Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju v slovenskem jeziku

30.11.2015 - Zapisnik delavnice v OŠ Gornji Grad

09.10.2015 - Zapisnik delavnice v OŠ Ljubno ob Savinji

23.09.2015 - Promocija projekta Mostovi za Evropo v Gornjem Gradu/Okonini

12.06.2015 - Mednarodno srečanje udeležencev projekta Mostovi za Evropo v Gornjem Gradu/Okonini

20.03.2015 - Sestanek koordinatorjev projekta Mostovi za Evropo v Liberecu