Aktualno

Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017

Preden spregovorimo o najbolj aktualnih dogodkih letošnjega leta, je prav, da se naša pokrajina predstavi. Pokrajina zajema zelo obsežno območje, ki obsega območje mesta Ljubljane, primestnih občin, del Dolenjske, območje Notranjskega in del Gorenjske. Na tem območju deluje 82 društev upokojencev, ki jih naša PZDU povezuje. Gre za specifično lego, še zlasti, ker med drugim deluje na območju glavnega mesta Republike Slovenije. Prav zaradi take lege je razumljivo, da se tudi njeno delovanje v marsičem razlikuje od delovanja drugih pokrajin. Skupno pa nam je, da s svojim delovanjem nenehno potrjujemo pomen in vlogo združenja vseh upokojenskih organizacij v okviru krovne organizacije ZDUS. Po stanju decembra 2016 je bilo v našo PZDU vključenih cca. 27.000 upokojencev.

Prav zaradi specifične lege te pokrajine moramo posebej poudariti, da si nenehno prizadevamo za krepitev aktivnega državljanstva upokojencev pa tudi starejših. Zato ni slučaj, da smo se v preteklem obdobju, kar bomo delali tudi v prihodnje, aktivno odzivali na vse tiste zakonske predloge, ki zadevajo gmotni, socialni in družbeni položaj starejših, predvsem pa samih upokojencev. Spoštujemo pravno državo in zato pri svojih vsakodnevni aktivnostih s svojim lastnim ravnanjem in ukrepi spodbujamo vsakogar, da dela enako. Žal pa naša tovrstna prizadevanja politika vedno ne razume dobro oziroma se nanje ne odziva ali pa prepočasi.
 
Naj uvodoma omenim še eno posebnost naše regije oziroma organizacije, da je na ožjem območju sedanje PZDU že več desetletij delovala Mestna zveza upokojencev Ljubljana, o kateri bomo spregovorili kasneje.
 
Pomembnejši dogodki
Januarja smo organizirali posvet o tako imenovani »beli knjigi«, ki zadeva novo pokojninsko reformo. Izpostavila bi le najpomembnejša stališča, ki smo jih takrat in jih tudi sedaj zagovarjamo: prvi steber, obvezno pokojninsko-invalidsko zavarovanje mora ostati temeljni steber, na katerega se lahko zanesemo glede socialne varnosti upokojencev tudi v prihodnje; pokojnina ni socialna kategorija, ampak pravica pridobljena na podlagi dela in plačanih prispevkov; tudi bodoče spremembe morajo zasledovati dva ključna cilja, to je stabilnost pokojninske blagajne in dostojne pokojnine. Čas je že, da se družba odloči, kakšno naj bo razmerje med zasluženo povprečno pokojnino in povprečno plačo za 40 let pokojninske dobe. Nesprejemljivo je, da to razmerje nenehno upada; še zlasti pa je nesprejemljivo, da se ne spoštuje sistemska ureditev glede usklajevanja pokojnin, katere poslanstvo je ohranjanje vrednost pokojnin.
 
Marca se je sestal najvišji organ naše PZDU (Konferenca). Sklenil je, da se naša PZDU v skladu z novim statutom ZDUS včlani v to krovno organizacijo. Pri tem je Konferenca poudarila, izhajajoč iz Zakona o društvih, da avtonomno odloča o svojih notranjih zadevah, vključno z imenom in notranjo organizacijo. Na konferenci so bili imenovani novi organi, podeljena pa tudi nekatera priznanja, pri čemer naj posebej omenim imenovanje častnih članov.
 
Konferenca je soglasno sprejela tudi predložena stališča in sklepe glede pokojninske in zdravstvene reforme. V zvezi z zdravstveno reformo naj posebej opozorim, da je Konferenca kritično ocenila dejstvo, da v 26-tih letih nismo bili sposobni reformirati enega najpomembnejših področij za življenje vsakega državljana, to je področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zato je ponovno, kot že večkrat, pozvala tako stroko kot politiko, da je skrajni čas, da izstopijo iz svojih okopov in na podlagi konstruktivnega dialoga najdejo rešitve, sprejemljive za vse zavarovance, kot tudi samo stroko. V skladu z novim Statutom ZDUS je Konferenca podprla predlagani koncept novih pravil pokrajinske zveze in zadolžila vodstvo, da oblikuje take rešitve, ki bodo še naprej spodbujale medsebojno sodelovanje tako temeljnih celic (DU) kot tudi naše PZDU in ZDUS.
 
Sedmega septembra je bil sklican posvet vseh predsednikov društev upokojencev z območja naše PZDU. Udeležba je bila zelo številčna, za kar gre zahvala vsem, ki so se udeležili. Na tem posvetu smo predsednike seznanili s stanjem na področju gmotnega položaja upokojencev in z zakonodajnimi predlogi, ki so v pripravi. Na posvetu je bil sprejet Memorandum, s katerim od politike zlasti zakonodajnega in izvršnega organa terjamo sprejem določenih ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Ta Memorandum naj bi bil pripomoček za pripravo takega memoranduma na ravni državne organiziranosti upokojencev. Zdaj je čas, da se tak memorandum pripravi, saj se bližajo državnozborske volitve in moramo tako političnim strankam kot poslancem, jasno povedati, kaj bomo od njih zahtevali in da naše podpore ne bodo imeli, če bodo ignorirali ustavno načelo, da ima oblast ljudstvo in da poslanci le-to izvršujejo.
 
40-letnica MZU
28. oktobra smo obeležili 40 let delovanja Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Dogodek je potekal v Festivalni dvorani Pionirskega doma Ljubljana. Predsednik naše pokrajinske zveze Marjan Sedmak je v uvodni besedi poleg pozdrava gostov, med drugim so bili ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, župan Zoran Janković in podpredsednica ZDUS Mija Pukl, na kratko orisal njen razvoj ter delovanje in prilagajanje razmeram v naši družbi. Ko je govoril o aktivnostih te organizacije je posebej izpostavil, da ni bila dejavna le na področju nudenja pomoči upokojencem in drugim starejšim, temveč tudi v organih in organizacijah, kjer so se sprejemale ključne odločitve za kakovost življenja populacije v naši dolgoživi družbi. Prilagajanje ni bilo vedno enostavno, ko pa so se spreminjale tudi teritorialno-politične ureditve. Ko so se v Sloveniji organizirale pokrajinske zveze društev upokojencev je prevzela tudi to vlogo. Posebej je izpostavil dobro sodelovanje z MOL in poudaril, da je za uspešno in učinkovito delo še posebej zaslužen njen župan, ki razume potrebe in interese starejše populacije. Prav z njegovo pomočjo je naši PZDU uspelo v zadnjih letih razvijati dnevne centre aktivnosti za starejše, o čemer bomo spregovorili posebej.
 
Foto: MZU
 
Ni odveč tudi opozoriti, da se je naša pokrajina tudi vključila v evropske integracije in to MZU že let 2003 v Evropsko federacijo organizacij starejših in za starejše AGE Platform Europe. Ta organizacija združuje 150 nacionalnih organizacij z več ko 30 milijoni članov. Prav je, da bralce tudi obvestim, da je bil predsednik naše organizacije od leta 2008 celo v ožjem vodstvu, od leta 2011 pa ji je predsedoval. O tem pomembnem predsedovanju žal v tisku ni bilo veliko slišati, verjetno zato ker funkcija ni bila plačana in ni bilo povoda za zavist.
 
Na tem svečanem dogodku je bil poudarek na kulturnem programu in podelitvi priznanj. Kar zadeva kulturni program naj posebej izpostavimo koncert MoPZ »Vesna« iz Križa pri Trstu (ustanovljen 1949). Navdušil je občinstvo z bogatim repertoarjem in na koncu smo skupaj zapeli primorsko himno »Vstala Primorska«.
 
Priznanje odličnosti s plaketo so prejele območne zveze društev upokojencev, in sicer: Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik, območna zveza Dolenjska (Gorenjska in Notranjska) ter dnevni centri aktivnosti za starejše. Ta priznanja sta prejeli tudi ZDUS in MOL. Pisni zahvali pa sta prejeli ministrica dr. Anja Kopač Mrak in direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik (nekdanja županja MOL). Župan Zoran Janković pa je bil zaradi svoje velike podpore delovanju upokojencev, imenovan za zaslužnega člana naše organizacije.
 
Naj posebej izpostavim, da je tudi ZDUS izkazal svojo naklonjenost MZU s tem, ko ji je podelil plaketo za njegovo uspešno dolgoletno delo.
 
Dnevni centri aktivnosti za starejše
Na območju MOL deluje že 7 takšnih centrov, katerih dejavnost se nenehno razvija in krepi ne le po številu članov in prostovoljcev, temveč tudi po različnih programih aktivnosti. Takšen razvoj je nedvomno rezultat dejstva, da v teh aktivnostih upoštevajo participativne metode dela, ki omogočajo uporabnikom teh programov, da konstruktivno in odgovorno sodelujejo pri njihovem nastajanju. Ti naši centri so vzpodbuda tudi drugim okoljem, da v skladu s svojimi potrebami, interesi in specifičnostmi oblikujejo takšne programe.
 
V letu 2017 so se uporabniki DCA lahko vključili v več kot 80 različnih aktivnosti, ki jih lahko razvrščamo v šest različnih sklopov: gibalne aktivnosti, prostočasne aktivnosti in aktivnosti v naravi ter delavnice: sprostitvene, vseživljenjskega učenja ter s področja kulture in umetnosti. Organizirana so bila tudi številna predavanja na temo zdravstva, zelišč, komunikacije, financ, hortikulture, čebelarstva, zdravega načina življenja, depresije, idealnih tehnik, stilske preobrazbe. Z več kot 200 ročno izdelanimi pleteninami smo razveselili stanovalce azilnega doma, z umetelnimi šopki za materinski dam pa stanovalke materinskega doma. Mesec november je bil posvečen preventivi: organizirane so bile predstavitve o požarni in prometni varnosti, izobraževanja o prvi pomoči in o uporabi defibrilatorja, ter predavanja o zdravem življenjskem slogu.
 
V zadnjem obdobju DCA postajajo tudi centri medgeneracijskega sožitja. Obiskali so večino ljubljanskih in okoliških domov za upokojence in stanovalcem polepšali dan s pesmijo, plesom in različnimi oblikami druženj. Sodelujejo tudi s številnim vrtci, osnovnimi in sedanjimi šolami ter fakultetami. S svojimi aktivnostmi so prisotni tudi na številnih festivalih in prireditvah. Program DCA je bil v letu 2017 predstavljen širši laični in strokovni javnosti tako v Sloveniji kot po Evropi. V decembru pa so na povabilo tujega organizatorja sodelovali v Berlinu na delavnici evropskih strokovnjakov s področja življenja starejših v skupnosti.
 
Besedilo: Anka Tominšek 

aktualno vse

19.03.2018 - Kako znižati slab holesterol ?

02.03.2018 - Povprečna cena v domovih bo marca po oceni ministrstva višja za dobra dva oz. dobre štiri odstotke

02.03.2018 - Svetovni dan potrošnikov: "Dan odprtih vrat EPC Slovenija"

01.03.2018 - Upokojencem naj poravnajo dolgove za nazaj

01.03.2018 - Odbor DZ za zdravstvo o sporni določbi v splošnem dogovor

01.03.2018 - Začenja se mesec ozaveščanja o raku debelega črevesja pod geslom Čas je za spremembo

01.03.2018 - Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

28.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

28.02.2018 - Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

27.02.2018 - Erjavec na Svetu ZN za človekove pravice

27.02.2018 - V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

27.02.2018 - Brezplačne Simbioza aktivnosti za starejše

26.02.2018 - Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

26.02.2018 - Prvo zasedanje sveta ZN za človekove pravice pod slovenskim predsedovanjem

26.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

22.02.2018 - Brezplačna jutranja telovadba v Hiši EU

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu