Aktualno

Obvestilo za javnost ob izidu Zbornika ZDUS 1946–2016

30.09.2016
 
OBVESTILO ZA JAVNOST
 
Tiskovna konferenca ob izidu Zbornika 1946–2016 Zveze društev upokojencev Slovenije
 
Ljubljana, petek, 30. september 2016, ob 12. uri v dvorani Lily Novy Cankarjevega doma
 
Zbornik govori o sedem desetletij dolgi poti društvene organiziranosti upokojencev, reorganizacijah, kot jih je zahteval čas, o spremembah, iz katerih ugotavljamo, kako pomembna je bila ne samo oblika organiziranosti, ampak tudi vsebina delovanja društva v skrbi za pravice upokojencev. Predstavlja pokrajinske zveze društev upokojencev, predsednike od ustanovitve do danes, statistične podatke o dejavnosti upokojencev v društvih (pevski zbori, likovniki, športniki …).
 
Sprehod skozi minulo obdobje potrjuje nujnost društvene organiziranosti upokojencev kot nevladne organizacije, ki presega politične interese od volitev do volitev, saj svojim  članom zagotavlja nenehno skrb za ustvarjanje razmer za aktivno staranje ob socialni in zdravstveni varnosti ter medgeneracijski solidarnosti.
 
Ustanovni občni zbor upokojencev Ljudske republike Slovenije je bil 15. decembra 1946 v Ljubljani z namenom skrbeti in boriti se za pravice upokojencev, delovati na socialnem in zdravstvenem področju. Udeležilo se ga je več kot 1000 članov. Aprila leta 1947 je že izšla prva društvena publikacija Upokojenec.
 
Danes je zveza prepoznavna, ugledna doma in v svetu. Postala je najštevilčnejša nevladna organizacija, ki je v 70 letih svojega obstoja znala opozoriti na starajočo se populacijo, njene tegobe, stiske, osamljenost, izoliranost, bolezni in pravice. Njen glas ves čas vstopa skozi vrata parlamenta, vlade, ministrstev, v zdravstvene in socialne ustanove, domove upokojencev, zavarovalnice in sklade, njeni člani aktivno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in dokumentov, ki vplivajo na življenje upokojencev. Zveza je znala vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč s prostovoljci – upokojenci. Nemogoče jo je prezreti in ne slišati, čeprav seveda še vedno premalo in z vse prepočasnimi ukrepi na področju zagotavljanja materialne, socialne in zdravstvene varnosti, aktivnega staranja, ustanavljanja dnevnih centrov in ne nazadnje z vključevanjem izkušenj starejše generacije pri razreševanju družbenih problemov sodobnega časa.
 
Konec leta 2015 je bilo v Zvezi društev upokojencev Slovenije 509 društev upokojencev z 206.041 člani, ki se združujejo v 13 pokrajinskih zvez ter 24 klubov in aktivov. Najvišji organ zveze je Zbor članov, Upravni odbor je izvršilni organ, zveza ima še Strokovni svet in devet komisij za različna področja aktivnosti: zdravstvo, socialo, kulturo, tehnično kulturo, šport, izobraževanje, izletništvo, informatiko in bivanjski standard.
 
Od leta 2004, ko je ZDUS od Slovenske filantropije prevzel program Starejši za starejše, do konca leta 2015, je 28.209 prostovoljk in prostovoljcev iz 295 društev upokojencev opravilo več kot sedem milijonov prostovoljskih ur in obiskalo 173.382 upokojenk in upokojencev, kar je 65,5 odstotka starostnikov nad 69 let v Sloveniji.
 
Zveza društev upokojencev Slovenije je bila od leta 2007 uspešna na številnih razpisih, za izvedbo 34 programov in projektov pa je prejela 1,625.571 eur na državni ter 2,329.645 eur na pokrajinski in društveni ravni. Na začetku so bili to predvsem programi in projekti s področja vseživljenjskega učenja (program Grundtvig), kasneje s področja boja proti nasilju nad starejšimi, medgeneracijskega sodelovanja, izboljšanja bivalnih pogojev in uporabe novih tehnologij za samostojno in varno bivanje starejših, neformalne oskrbe itd. Ti programi in projekti so bili sofinancirani iz programov Evropskega regionalnega razvojnega sklada – Srednja Evropa in IPA, programov AAL, Daphne in drugih evropskih programov. ZDUS je sodeloval v tistih programih in projektih, za katere je ocenil, da bodo res doprinesli k izboljšanju življenja starejših, da bodo v aktivnosti vključeni naši člani ter da bodo učinki in projektni izdelki dostopni čim širšemu krogu starejših po Sloveniji.
 
Pri zvezi od leta 1962 deluje Sklad vzajemne samopomoči, ki posluje kot neprofitna dejavnost, ustanovljena z namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina.
 
Zveza je članica Evropske federacije starejših ljudi EURAG, ki povezuje 140 nevladnih organizacij iz 25 držav Evrope, Amerike in Azije, pa HelpAge International in EUROCARERS ter Evropskega združenja Delo za negovalce. Povezuje se s sorodnimi društvi na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Italiji, Romuniji, Poljski, Bolgariji in na območju nekdanje Jugoslavije.
 
Leta 1999 je dobila status društva v javnem interesu in leta 2001 status humanitarne organizacije.
 
Zveza je lastnica Hotela Delfin v Izoli in počitniškega doma v Rogaški Slatini, kjer lahko člani letujejo po ugodnih cenah.
 
Leta 2001 sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zveza društev upokojencev Slovenije ustanovila Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost, ki izdaja revijo Vzajemnost. Danes skrbi za obveščanje članstva še interni časopis ZDUS Plus.
 
Leta 2001 je bil prvi Festival za tretje življenjsko. Festival je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot.
 
Zbornik je izšel v nakladi 3000 izvodov in ima povzetek vsebine v angleščini.
 
 
Dodatne informacije:
 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS: 031 303 180, janez.susnik@zveza-zdus.si
 
Nevenka Dobljekar, urednica ZDUS Plus in članica uredniškega odbora zbornika: 041 367 492, nevenka.dobljekar@zdus-zveza.si 
 
Nataša Petrovič, urednica zbornika: 051 319 968, natasapetrovic@siol.net
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Urška Boljkovac 

 

aktualno vse

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk

23.08.2017 - LIKUS vabi k brezplačnemu vpisu v Stičišče ljubiteljskih piscev Slovenije

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

01.08.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 16. 8. in 23. 8. 2017

01.08.2017 - Program ZDUS na 17. F3ŽO

21.07.2017 - Zapustil nas je Marjan Pavlič

21.07.2017 - Razpis za 7. fotografski natečaj na 17. F3ŽO

12.07.2017 - Natečaj za oblikovanje novoletne voščilnice Srečno 2018

12.07.2017 - Razpis za subvencioniranje organiziranih letovanj članov DU v kapacitetah hotela Delfin

12.07.2017 - Razpis za sodelovanje v ZDUS-ovem kotičku na F3ŽO 2017

12.07.2017 - Impresije iz narave

12.07.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 19. 7. 2017

06.07.2017 - Razpis natečaja za ljubiteljske mojstrice in mojstre rokodelskih izdelkov 2017

30.06.2017 - Podelitev nagrade Državljan Evrope 2017 programu Starejši za starejše v Hiši Evropske unije v Ljubljani

23.06.2017 - Zapustila nas je mag. Dunja Obersnel Kveder

23.06.2017 - Mija Pukl postala nova podpredsednica ZDUS

22.06.2017 - Program Starejši za starejše prejel nagrado Državljan Evrope

19.06.2017 - Prihaja že 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

12.06.2017 - Vabilo na 13. redno sejo UO ZDUS

29.05.2017 - Povabilo predsednika ZDUS na 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

19.05.2017 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja DU v letu 2017

18.05.2017 - ZDUS-ove prostovoljke na letošnjem 18. nacionalnem tednu prostovoljstva

16.05.2017 - »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« v sklopu 17. Tedna vseživljenjskega učenj

15.05.2017 - Vabilo na 12. redno sejo UO ZDUS

15.05.2017 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS za leto 2017

05.05.2017 - Prijavnica za nastop na prireditvi Večer pesmi in plesa 2017

24.04.2017 - Odpoved uradnih ur Vzajemnega posmrtninskega sklada med 27 4 in 5 5 2017

24.04.2017 - Vas zanima občasno delo v trgovini?

24.04.2017 - Likovna kolonija ZDUS - Delfin hotel Izola, 11. - 14. 5. 2017

24.04.2017 - Srečanje Delfink in Delfincev v Gorišnici 2. 6. 2017

24.04.2017 - Razpis za izdelavo priponk za Delfinke in Delfince

20.04.2017 - Prodajna konferenca in 35 let hotela Delfin Izola