Aktualno

Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

09.12.2017

Leto 2017 je bilo za Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, tako kot vsako leto do sedaj, zelo delovno in uspešno, saj smo uresničili praktično vse s programom dela zastavljene cilje. Razveseljivo pa je, da sta se nam v letu 2017 pridružili dve društvi, in sicer DU za Poljansko dolino in DU Bukovica - Šinkov Turn, tako da se je število društev povečalo s 46 na 48, v katerih je včlanjenih okoli 29 tisoč upokojenk in upokojencev.

Foto: PZDU Gorenjska
 
V PZDU Gorenjske pri opravljanju aktivnosti dajemo prednost tistim, ki so dogovorjene na organih ZDUS in PZDU, to je predvsem koordinacija med ZDUS in društvi upokojencev v pokrajinski zvezi. Pokrajinska zveza je naslov, kamor društva upokojencev naslavljajo razna vprašanja, želje, potrebe in zahteve.
 
Glede na družbeno ekonomske razmere smo, poleg že ustaljenih dejavnosti, v okviru PZDU kakor tudi naših predstavnikov v organih ZDUS, spremljali nastajajočo zakonodajo s socialnega področja in pa, seveda, politiko pokojnin ter njihovo usklajevanje. V okviru ZDUS si bomo še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev.
 
Poudariti moramo tudi to, da smo v postopku evidentiranja kandidatov za podpredsednika ZDUS predlagali Marijo Pukl za podpredsednico ZDUS, ki je bila potem tudi izvoljena.
 
V letu 2017 sta bili komisiji za kulturo in tehnično kulturo, na podlagi sklepa upravnega odbora, združeni, kar se je pokazalo kot optimalnejša rešitev.
 
Organizirali in izvedli smo računovodsko izobraževanje za društva oziroma računovodje na temo zaključnega računa.
 
Stalnica našega delovanja so še naprej kultura in tehnična kultura, šport, rekreacija in gibalna kultura, turizem in izletništvo, sociala ter aktivno državljanstvo. V okviru teh dejavnosti smo organizirali in izvedli:
·       športna tekmovanja v 13. panogah,
·       revijo pevskih zborov pod naslovom »GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«,
·       večer literarnih ustvarjalcev,
·       razstavo ročnih del,
·       v soorganizaciji z DU Tržič predstavitev Zakona o varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pripomb ZDUS na zakon in
  • načrtovane izlete.
Udeležili smo se tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal od 26. do 28. septembra 2017.
 
Organizacija srečanja upokojencev Gorenjske 2017
Na razpis za soorganizacijo in izvedbo se je prijavilo DU Žirovnica.
 
Srečanja v Žirovnici, ki je bila najštevilčnejša in najzahtevnejša prireditev v letu 2017, se je udeležilo okoli dva tisoč sto udeležencev. Srečanje je bilo zgledno organizirano tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev, kjer je izstopala Občina Žirovnica. Veseli nas, da je bilo to srečanje tudi srečanje prostovoljk in prostovoljcev projekta »Starejši za starejše«.
 
Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše«
Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše« poteka zgledno. Ostaja pa ugotovitev, da bi morali javnost bolj seznanjati s projektom. V ta namen smo v sodelovanju s predsednikom Sveta gorenjske regije županom Mesne občine Kranj Boštjanom Trilarjem projekt predstavili županom na seji Sveta gorenjske regije. Zelo smo ponosni, ker je ZDUS za ta »naš projekt« v letu 2017 prejel od evropskega parlamenta nagrado »Državljan Evrope«. Župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije je projektu izkazal pozornost tako, da je sprejel koordinatorja za Gorenjsko in koordinatorje projekta v društvih, ki sodelujejo v projektu na območju Gorenjske ter se jim zahvalil za delo, ki ga opravljajo. Na sprejemu smo bili prisotni tudi predstavniki PZDU in ZDUS.
 
Slovesnost ob dnevu PZDU GORENJSKE smo organizirali in izvedli 8. decembra 2017 in ob tej priložnosti podelili tudi priznanja PZDU Gorenjske.
 
V letu 2017 smo iz sredstev PZDU-ja sofinancirali tudi nekatere vidnejše dosežke v posameznih društvih.
Razveseljivo je, da nekatera društva gojijo stalne kontakte tudi v obmejnem pasu z Avstrijo.
 
Vsem predsednikom iskrena hvala za požrtvovalno in strokovno delo.
 
Hvala sodelavcem: obema podpredsednikoma, tajnici in računovodkinji, predsednikom komisij in ekspertne skupine, organizacijskemu odboru srečanja Gorenjskih upokojencev, sponzorjem in donatorjem, sredstvom javnega obveščanja.
 
Vsem predsednikom in članom UO posameznih DU želim še naprej dobrega sodelovanja in vključevanja čim več novih članov, ker bomo na ta način krepili moč in vpliv upokojencev na vseh nivojih.
 
OB ZAKLJUČKU LETA MI DOVOLITE, DA VSEM ČLANICAM IN ČLANOM, OBČANKAM TER OBČANOM NAŠE GORENJSKE POKRAJINE, KAKOR TUDI VSEM OSTALIM, V IMENU UPRAVNEGA ODBORA POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV IN SVOJEM OSEBNEM IMENU ZAŽELIM SREČNE, PREDVSEM PA ZDRAVE BOŽIČNE TER NOVOLETNE PRAZNIKE IN VSE DOBRO V NOVEM LETU 2018!
 
Predsednik PZDU Gorenjske:
Zdravko Malnar

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)