Aktualno

Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

09.12.2017

Leto 2017 je bilo za Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, tako kot vsako leto do sedaj, zelo delovno in uspešno, saj smo uresničili praktično vse s programom dela zastavljene cilje. Razveseljivo pa je, da sta se nam v letu 2017 pridružili dve društvi, in sicer DU za Poljansko dolino in DU Bukovica - Šinkov Turn, tako da se je število društev povečalo s 46 na 48, v katerih je včlanjenih okoli 29 tisoč upokojenk in upokojencev.

Foto: PZDU Gorenjska
 
V PZDU Gorenjske pri opravljanju aktivnosti dajemo prednost tistim, ki so dogovorjene na organih ZDUS in PZDU, to je predvsem koordinacija med ZDUS in društvi upokojencev v pokrajinski zvezi. Pokrajinska zveza je naslov, kamor društva upokojencev naslavljajo razna vprašanja, želje, potrebe in zahteve.
 
Glede na družbeno ekonomske razmere smo, poleg že ustaljenih dejavnosti, v okviru PZDU kakor tudi naših predstavnikov v organih ZDUS, spremljali nastajajočo zakonodajo s socialnega področja in pa, seveda, politiko pokojnin ter njihovo usklajevanje. V okviru ZDUS si bomo še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev.
 
Poudariti moramo tudi to, da smo v postopku evidentiranja kandidatov za podpredsednika ZDUS predlagali Marijo Pukl za podpredsednico ZDUS, ki je bila potem tudi izvoljena.
 
V letu 2017 sta bili komisiji za kulturo in tehnično kulturo, na podlagi sklepa upravnega odbora, združeni, kar se je pokazalo kot optimalnejša rešitev.
 
Organizirali in izvedli smo računovodsko izobraževanje za društva oziroma računovodje na temo zaključnega računa.
 
Stalnica našega delovanja so še naprej kultura in tehnična kultura, šport, rekreacija in gibalna kultura, turizem in izletništvo, sociala ter aktivno državljanstvo. V okviru teh dejavnosti smo organizirali in izvedli:
·       športna tekmovanja v 13. panogah,
·       revijo pevskih zborov pod naslovom »GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«,
·       večer literarnih ustvarjalcev,
·       razstavo ročnih del,
·       v soorganizaciji z DU Tržič predstavitev Zakona o varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pripomb ZDUS na zakon in
  • načrtovane izlete.
Udeležili smo se tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal od 26. do 28. septembra 2017.
 
Organizacija srečanja upokojencev Gorenjske 2017
Na razpis za soorganizacijo in izvedbo se je prijavilo DU Žirovnica.
 
Srečanja v Žirovnici, ki je bila najštevilčnejša in najzahtevnejša prireditev v letu 2017, se je udeležilo okoli dva tisoč sto udeležencev. Srečanje je bilo zgledno organizirano tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev, kjer je izstopala Občina Žirovnica. Veseli nas, da je bilo to srečanje tudi srečanje prostovoljk in prostovoljcev projekta »Starejši za starejše«.
 
Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše«
Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše« poteka zgledno. Ostaja pa ugotovitev, da bi morali javnost bolj seznanjati s projektom. V ta namen smo v sodelovanju s predsednikom Sveta gorenjske regije županom Mesne občine Kranj Boštjanom Trilarjem projekt predstavili županom na seji Sveta gorenjske regije. Zelo smo ponosni, ker je ZDUS za ta »naš projekt« v letu 2017 prejel od evropskega parlamenta nagrado »Državljan Evrope«. Župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije je projektu izkazal pozornost tako, da je sprejel koordinatorja za Gorenjsko in koordinatorje projekta v društvih, ki sodelujejo v projektu na območju Gorenjske ter se jim zahvalil za delo, ki ga opravljajo. Na sprejemu smo bili prisotni tudi predstavniki PZDU in ZDUS.
 
Slovesnost ob dnevu PZDU GORENJSKE smo organizirali in izvedli 8. decembra 2017 in ob tej priložnosti podelili tudi priznanja PZDU Gorenjske.
 
V letu 2017 smo iz sredstev PZDU-ja sofinancirali tudi nekatere vidnejše dosežke v posameznih društvih.
Razveseljivo je, da nekatera društva gojijo stalne kontakte tudi v obmejnem pasu z Avstrijo.
 
Vsem predsednikom iskrena hvala za požrtvovalno in strokovno delo.
 
Hvala sodelavcem: obema podpredsednikoma, tajnici in računovodkinji, predsednikom komisij in ekspertne skupine, organizacijskemu odboru srečanja Gorenjskih upokojencev, sponzorjem in donatorjem, sredstvom javnega obveščanja.
 
Vsem predsednikom in članom UO posameznih DU želim še naprej dobrega sodelovanja in vključevanja čim več novih članov, ker bomo na ta način krepili moč in vpliv upokojencev na vseh nivojih.
 
OB ZAKLJUČKU LETA MI DOVOLITE, DA VSEM ČLANICAM IN ČLANOM, OBČANKAM TER OBČANOM NAŠE GORENJSKE POKRAJINE, KAKOR TUDI VSEM OSTALIM, V IMENU UPRAVNEGA ODBORA POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV IN SVOJEM OSEBNEM IMENU ZAŽELIM SREČNE, PREDVSEM PA ZDRAVE BOŽIČNE TER NOVOLETNE PRAZNIKE IN VSE DOBRO V NOVEM LETU 2018!
 
Predsednik PZDU Gorenjske:
Zdravko Malnar

aktualno vse

19.03.2018 - Kako znižati slab holesterol ?

02.03.2018 - Povprečna cena v domovih bo marca po oceni ministrstva višja za dobra dva oz. dobre štiri odstotke

02.03.2018 - Svetovni dan potrošnikov: "Dan odprtih vrat EPC Slovenija"

01.03.2018 - Upokojencem naj poravnajo dolgove za nazaj

01.03.2018 - Odbor DZ za zdravstvo o sporni določbi v splošnem dogovor

01.03.2018 - Začenja se mesec ozaveščanja o raku debelega črevesja pod geslom Čas je za spremembo

01.03.2018 - Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

28.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

28.02.2018 - Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

27.02.2018 - Erjavec na Svetu ZN za človekove pravice

27.02.2018 - V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

27.02.2018 - Brezplačne Simbioza aktivnosti za starejše

26.02.2018 - Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

26.02.2018 - Prvo zasedanje sveta ZN za človekove pravice pod slovenskim predsedovanjem

26.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

22.02.2018 - Brezplačna jutranja telovadba v Hiši EU

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu