Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

Aktualno

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

Demografske spremembe kažejo, da se število starejših in življenjska doba vse bolj povečujeta. V družbi starejših zaznavamo vedno več nasilja, izkoriščanja, zanemarjanja, omejevanja in verbalnih zlorab. Zanemarjanje, omejevanje in verbalna zloraba so močno prisotni in so ravno tako nesprejemljive oblike nasilja kot sta fizično ali ekonomsko nasilje. Na globalni ravni je nasilje vse večji in večji družbeni problem. Vse oblike nasilja pri starejših vplivajo na zdravje in posegajo na področje njihovih temeljnih človekovih pravic. 
Danes ne moremo več govoriti, da je nasilje nad starejšimi tabu tema, a je vseeno nujno potrebno ozaveščati ljudi okoli sebe, da je nasilje nad eno najbolj ranljivih družbenih skupin množično prisotno, zato je potrebno o tem perečem problemu stalno govoriti. 
Politika mora zagotoviti, da se ponovno vzbudi spoštovanje in starejšim ponudi orodja, ki jim bodo omogočala človeka dostojno, samostojno in neodvisno življenje. Starejši morajo imeti dostop do vseh virov, ki zagotavljajo človeku dostojno življenje - delo, kultura, bivalni in gibalni pogoji, izobraževanje, vključenost v družbeno odločanje, bistveno izboljšanje dostopnosti in dosegljivosti do zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, ki jo je treba končno sistemsko urediti, temelječih na široko zasnovani solidarnosti med zdravimi in bolnimi ter med premožnejšimi in socialno prikrajšanimi.
ZDUS se pomembnosti samostojnosti in neodvisnosti še kako zaveda in spodbuja, da starejše osebe ostanejo v domačem okolju čim dlje neodvisni. Dokaz za to je socialno-varstveni programom Starejši za starejše, ki ga izvaja 3.500 prostovoljcev društev upokojencev po vsej Sloveniji, ki obiskujejo starejše nad 69 let in jim po izkazani potrebi nudijo ali organizirajo potrebno pomoč. V programu se srečujejo z široko paleto problemov, s katerimi se soočajo starejši. 
Situacija, ki vključuje zanemarjanje, verbalno nasilje in omejevanje je v družbi prisotna, saj ni malo primerov ko: otroci s svojo družino živijo v hiši ostarelih staršev in jim v njihovem lastnem domu omejujejo pravico do socialnih stikov ter jim pri vsakodnevnih opravilih niso v pomoč. Nasilje z vsemi svojimi obrazi je nedopustno.
 

aktualno vse

-