Naslov in telefon

Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova ul. 9, 1000 Ljubljana
E-naslov: tajnistvo(at)zdus-zveza.si

DDV ID: SI57009309

Matična številka: 5147581000
TRR ZDUS: 05100-8010471821 (Abanka)
                    6100 0001 4821 365 (Delavska hranilnica)

TRR Vzajemni posmrtninski sklad: 0510 0801 5585 758

Predsednik ZDUS
Janez Sušnik

Podpredsednica ZDUS
Vera Pečnik
 
Podpredsednica ZDUS
Mija Pukl

Tajništvo ZDUS
Nika Antolašić, poslovna tajnica
E-naslov: tajnistvo(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/62 05 472 in 041/474 941

Referentka za splošne zadeve
Kaja Klun, Karmen Šparovec Terekhov
E-naslov: kaja.klun(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 95 086 in 051/442 465

Predstavnica za odnose z javnostmi, spletna stran, oglaševanje
Mateja Peršuh
E-naslov: mateja.persuh(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 94 117 in 041/480 395

Uredništvo ZDUS plus in spletne strani
Črt Kanoni
E-naslov: urednistvo(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/ 62 05 481

Strokovna svetovalka projektnega dela, kontaktna oseba za sodelovanje v projektih
Alenka Ogrin
E-naslov: alenka.ogrin(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/62 05 480 in 051/351 335

Vzajemna samopomoč
Dijana Lukić
E-naslov: vzajemna(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 95 145

Strokovna sodelavka I – koordinatorka projekta
Beata Akerman
E-naslov: beata.akerman(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 55 241 in 051/442 496

Strokovna sodelavka I – svetovalka projekta
Sabina Črnila
E-naslov: sabina.crnila(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 55 241 in 051/442 496

Strokovna sodelavka I – koordinatorka projekta
Dijana Lukić
E-naslov: dijana.lukic(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/62 05 482 in 051/656 532

kje smo

Do nas vozijo avtobusi LPP številka:
1 - 3 – 5 - 8 – 22 in 25 (postajališče Kino Šiška)