Nagovor predsednika: Spoštovani soustvarjalci programa Dnevov medgeneracijskega sožitja in obiskovalci,

Aktualno

Nagovor predsednika: Spoštovani soustvarjalci programa Dnevov medgeneracijskega sožitja in obiskovalci,

Dnevi medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so temeljili na organizaciji številnih okroglih miz, ki so jih predstavili strokovnjaki na osnovi svojih dosedanjih praks in veselimo se vseh tistih posameznikov ali skupin, ki so v diskusiji prispevali, da bodo zaključki le-teh uporabni pri zakonodajnih pobudah. 

Prav tak način razprave združuje mlade in starejše, da z znanjem in izkušnjami kot plod skupnega dela prispevamo k boljši in sodobnejši zakonodaji. Le sistemsko in strokovno delo s prakso starejših in novimi znanji mlajših dobiva nove možnosti za izboljšanje dela in življenja vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji, zato sem prepričan, da bodo zaključki dnevov postregli s spoznanjem, da je bila odločitev ZDUS s partnerji pravilna, saj bo omogočila ponoven nadzor nad problemi, ki tarejo celotno prebivalstvo današnjega in jutrišnjega dne z vidika dolgožive družbe.

Vesel sem, da so sklepi organov ZDUS in MeKoS odprli novo stran pri urejanju razmer za mlade, ki vstopajo na trg dela, hkrati pa delim optimizem in veselje v imenu vseh starejših pri reševanju akutnih problemov hitro starajoče se družbe.
Zahvaljujem se predsedniku Vlade RS gospodu Marjanu Šarcu, zahvaljujem se tudi ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospe mag. Kseniji Klampfer, zahvaljujem pa se tudi celotni Vladi RS za podporo pri organizaciji naše prve, samostojne prireditve. Zahvala gre seveda vsem sodelujočim, ki so vpeti v projekt Dnevov medgeneracijskega sožitja in tistim, ki bodo predstavili posamezne teme okroglih miz, seveda pa tudi Gospodarskemu razstavišču za logistični prispevek in obogatitev prireditve z različnimi razstavljavci. Posebno zahvalo izražam še podpredsednici ZDUS Veri Pečnik, vodji projektov pri ZDUS Dijani Lukić in tajniku ZDUS Niki Antolašić in vsem ostalim sodelavcem, brez katerih tako zahtevnega programa ne bi mogli izpeljati.
 
Janez Sušnik, predsednik organizacijskega odbora Dnevov medgeneracijskega sožitja in predsednik ZDUS

aktualno vse

-