Aktualno

Nacionalni stanovanjski program: "komune" za mlade, odkup stanovanj starejših …

26.02.2015
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutek nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025, katerega cilj je sprememba razmerja med lastniškimi in najemniškimi stanovanji v korist zadnjih.
 
Ministrstvo za okolje in prostor želi z ukrepi povečati dostopnost najemniških stanovanj. Foto: BoBo
 
Nacionalni stanovanjski program po navedbah ministrstva za okolje in prostor (MOP) "predstavlja drugo generacijo dokumenta, s katerim država prispeva k doseganju ciljev, določenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih", in ki naj bi bil osnova za izboljšanje razmer pri reševanju stanovanjskega vprašanja različnih ciljnih skupin.
 
"Stanovanjska politika je celovita politika, ki deluje v funkciji spodbujanja in podpore gospodarskemu razvoju ter razvoju celotne družbe, v smislu ohranjanja prebivalstva ter zagotavljanja kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce," še pravijo na ministrstvu.
 
Več najemniških stanovanj
Ministrstvo si je za cilj programa zastavilo spremembo razmerja med najemnimi in lastnimi stanovanji v Sloveniji v korist najemnih stanovanj, zato nameravajo z ukrepi povečati dostopnost najemnega stanovanjskega sklada.
 
Na drugi strani program predvideva ukrepe pri novogradnjah za zagotavljanje stanovanj, kjer je potreba največja. Dostopnost do primernih stanovanj namreč ogroža bivanje najšibkejših skupin prebivalstva, vlagateljev v javna najemna stanovanja pa primanjkuje, pravijo na ministrstvu. Program posebno pozornost namenja tudi mladim in starejšim generacijam ter kakovosti bivanja.
 
Javno upravljanje najemniških stanovanj
V predlogu nacionalnega programa je tako predvidena ustanovitev javne službe za najemniško upravljanje, ki bi delovala v okviru stanovanjskega sklada in bi bila vmesni akter med najemnikom in najemodajalcem.
 
Lastniki nepremičnin bi se lahko vključili v shemo najemnega stanovanjskega sklada, in sicer bi stanovanje s pogodbo za določen čas in po določeni ceni predali v upravljanje javni službi. Tako bi bili za to določeno obdobje razbremenjen vseh poslov, povezanih z oddajo stanovanja, imeli pa bi zagotovljen dohodek od oddaje stanovanja. Predvidena je vpeljava davčnih olajšav za lastnike, ki bi se vključili v shemo.
 
Za večjo dostopnost stanovanj za ranljivejše skupine prebivalstva je tudi predvidena postopna uvedba stanovanjskega dodatka, ki bi bil namenjen korigiranju plačilne sposobnosti kritja stroškov najema za šibkejše prebivalstvo, vključen pa bi bil v enotni sistem socialnih transferjev.
 
"Komune" za mlade
V okviru sheme za mlade je predlagano oblikovanje programa stanovanjskih skupnosti za mlade, ki si želijo samostojnega življenja, hkrati pa so še vedno pripravljeni bivati z vrstniki. V tem primeru bi šlo za stanovanja, prilagojena sobivanju mladih, omogočila bi pa nižjo najemnino, saj je gradnja tovrstnih stanovanj praviloma ugodnejša kot gradnja samostojnih manjših stanovanj.
 
Za mlade, ki si želijo samostojnega življenja, hkrati pa so še vedno pripravljeni bivati z vrstniki, bi bile na voljo stanovanje skupnosti. Foto: BoBo
 
Republiški stanovanjski sklad bi najprej zgradil eno skupnost za mlade kot pilotni projekt, prek katerega bi preverili poslovni model in možnosti financiranja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, mladinskimi organizacijami ipd.
 
Med možnostmi reševanja stanovanjskega vprašanja je tudi deljeno lastništvo kot javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega zasebni partner stanovanje v celoti uporablja, javnemu skladu pa za njegov solastniški delež plačuje mesečno nadomestilo.
 
Predviden pa je tudi instrument najema z možnostjo poznejšega odkupa javnega najemnega stanovanja po amortizirani ceni.
 
Odkup stanovanj starejših
Za starejše, ki finančno ne zmorejo več nositi bremena lastništva, je med drugim predvidena možnost odkupa stanovanja od javnega stanovanjskega sklada z doživljenjsko rento. Zagotavljanje bivalnih enot in stanovanj za prebivalce s posebnimi potrebami bi prevzel republiški stanovanjski sklad. Predvideno je, da bi sklad v obdobju 2015-2020 za gradnjo namenil 18 milijonov evrov, lokalne skupnosti pa bi prispevale zemljišča ali stanovanja, potrebna obnove.
 
Na območjih, kjer je potreba po stanovanjih največja, je predvideno tudi sofinanciranje gradnje novih najemnih stanovanj. Med možnostmi je tudi spodbujanje alternativnih oblik bivanja, kot so stanovanjske zadruge.
 
Mnenja in predloge MOP zbira do 25. marca, program pa bodo v sprejem vladi poslali predvidoma maja. Ob tem pričakujejo, da bodo pripombe in mnenja prispevali k oblikovanju "usklajenega in široko sprejemljivega dokumenta, ki bo gradil temelje sprememb na stanovanjskem področju".
 
Avtor: G .C.
 

aktualno vse

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

15.11.2017 - Okrogla miza projekta Sobivamo

07.11.2017 - Oskrbovana stanovanja v Radovljici

06.11.2017 - Kako si Slovenec kupi stanovanje?

20.10.2017 - Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

16.10.2017 - Okrogla miza Je lažje biti sam

16.10.2017 - Vabilo na NK - Projekt Sobivanje – Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših

04.09.2017 - Koprski stanovanjski sklad objavil razpis za do 25 neprofitnih stanovanj

31.08.2017 - Obvestilo - objava seznama upravičencev 17. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

23.08.2017 - Obvestilo - objava seznama upravičencev 17. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

19.07.2017 - Starejši ne smejo biti poskusni zajčki

04.07.2017 - Objavljen razpis za najem oskrbovanih stanovanj v Izoli

12.06.2017 - Razpis za oskrbovana najemna stanovanja v Brežicah

30.05.2017 - Kako varen je vaš dom?

24.04.2017 - Objavljena je prednostna lista 17. JR in trije javni razpisi JSS MOL

20.04.2017 - Novela zakona za večjo varnost prometa z nepremičninami

19.04.2017 - Alternativne oblike medgeneracijskega sobivanja

12.04.2017 - Dohodkovni cenzus - Vloga za najem namenskega najemnega stanovanja

24.01.2017 - Oskrbovana stanovanja v Brežicah vseljiva v začetku junija

21.12.2016 - Precejšnje zanimanje za sobivanje starejših

15.12.2016 - Obvestilo JSS MOL za najemnike stanovanj

18.11.2016 - Izolska občina bo oddala dodatnih 15 neprofitnih stanovanj

04.10.2016 - 17. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

03.10.2016 - Informativna dneva za oskrbovana stanovanja Litija

22.09.2016 - Razpis za najem oskrbovanih stanovanja v Litiji

12.09.2016 - Nepremičnine Celje v dodelitev stanovanj starejšim osebam

26.07.2016 - Prednostna lista za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem

06.07.2016 - Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših je v juliju in avgustu zaprta

16.06.2016 - Oskrbovana stanovanja v Litiji bodo vseljiva jeseni

06.06.2016 - Najprej preuredite kopalnico in kuhinjo, kjer je padcev največ

30.05.2016 - V Brežicah spomladi na voljo ducat upokojenskih oskrbovanih stanovanj

27.05.2016 - Starejši zainteresirani za sobivanje

25.05.2016 - Ukinitev dodatne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj neustavna

20.05.2016 - Potrebujete prave informacije in pomoč pri posegih v prostor?

06.05.2016 - V Izoli prihodnje leto 60 novih oskrbovanih stanovanj

15.04.2016 - Nova oskrbovana najemna stanovanja na Škofljici

08.04.2016 - Na Goriškem veliko povpraševanje po neprofitnih stanovanjih

08.03.2016 - Ljubljana bogatejša za informacijsko točko za starejše

24.02.2016 - Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

24.02.2016 - Podiramo tabuje: Metka in Julka na stara leta postali cimri

15.02.2016 - UKINITEV MALIH OGLASOV

13.02.2016 - Obvestilo o objavi treh razpisov JSS MOL

13.01.2016 - Obvestilo o javnih razpisih JSS MOL v letu 2016

10.12.2015 - Nasveti za neformalne oskrbovalce

22.10.2015 - Razpis za namenska stanovanja v Ljubljani in Medvodah 2015

22.10.2015 - Oskrbovana najemna stanovanja na Škofljici - NS PIZ

08.10.2015 - 4. javni razpis JSS MOL za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

14.09.2015 - V Dravljah odprtje 54 oskrbovanih stanovanj

22.07.2015 - Obvestilo JSS MOL - objava seznama upravičencev 16. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

07.07.2015 - Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših bo poleti zaprta

01.07.2015 - Spremembe in dopolnitve Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj – NS PIZ, d.o.o.

25.05.2015 - Obvestilo o treh razpisih - JSS MOL

20.03.2015 - Obvestilo - objava prednostnih list 16. javnega razpisa za neprofitna stanovanja

19.03.2015 - Domovi za starejše - koristne informacije

27.02.2015 - Gurs bo cene nepremičnin ponekod znižal tudi za 30 odstotkov

26.02.2015 - Nacionalni stanovanjski program: "komune" za mlade, odkup stanovanj starejših …

22.12.2014 - Prispevek o svetovalnici in HELPS v časopisu Delo

20.11.2014 - Nasvet: Kako vendarle oddajati stanovanje za kratek čas

03.09.2014 - Intervju s Pavlom Koltajem

21.08.2014 - O sobivanju starejših pri severnih sosedih: HELPS na študijskem obisku na Dunaju