Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje

 
Komisija spremlja nastajanje sistemskih zakonov, ki zadevajo zdravje prebivalstva in zdravstveno varstvo. Še posebej se posvečajo kvaliteti primarnega zdravstvenega varstva, skrajševanju čakalnih dob in preventivnim programom za izboljšanje zdravja starejših.
 
Komisija ohranja skrb za duševno zdravje. 

Komisijo vodi Rosvita Svenšek iz Podčetrtka.
Strokovna podpora komisiji: Sabina Črnila