Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve

 

Komisija opravlja naslednje naloge:

 
Kadrovske zadeve:
- opravlja kadrovske postopke v ZDUS in za ZDUS;
- predlaga predstavnike v zunanje organe;
- pripravlja predloge za podelitev priznanj ZDUS.
 
Organizacijske zadeve:
- pripravlja akte (pravilnike, sklepe itd.) ZDUS in njihove spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
 
Statutarne zadeve:
- pripravlja predlog Statuta oziroma njegove spremembe in dopolnitve na način, da Statut uskladi v skladu z zakonodajo o društvih ter v skladu z razvojem, potrebami ter z organizacijskimi in vsebinskimi spremembami v ZDUS;
- predlog predloži Upravnemu odboru.

Komisijo vodi Vida Karolina Rozman iz Kranja.
Strokovna podpora komisiji: Nika Antolašić