Komisija za gospodarstvo in turizem

 
Na področju gospodarstva skrbi za finančno poslovanje ZDUS, pregleduje stroške poslovanja, gospodarjenje s premoženjem ZDUS, spremlja gospodarjenje s sredstvi namenjenimi pokojninski blagajni (Triglav, KAD, ZPIZ, proračun RS) ter poslovanje kartice ugodnosti za člane ZDUS.
 
Komisija na področju turizma  informirajo članstvo o pravilih organiziranja izletov ter možnostih organiziranja s strani društev upokojencev. Cilj komisije je, da pridobi navodila ustreznih državnih inštitucij za izvedbo izletov, pripravi gradivo in z njim seznani vsa društva upokojencev. Komisija pripravlja tudi poenotenje nekaterih storitev in uslug za vsa društva upokojencev. 

Komisijo vodi Boris Janez Bregant iz Hrušice
Strokovna podpora komisiji: Beata Akerman