Komisija za bivanjski standard in pokojninsko politiko

 
Komisija se na področju bivanjskega standarda usmerja predvsem na izdelavo predlogov stanovanjskih skupnosti starejših.
 
Komisija na področju pokojninske politike izpostavlja predvsem resno slabšanje gmotnega položaja upokojencev, budno bo spremljala problematiko oblikovanja povprečnega osebnega dohodka kot podlage za usklajevanje pokojnin.

Komisijo vodi Nežka Ivanetič iz Novega mesta
Strokovna podpora komisiji: Beata Akerman