Komisija Sklada Vzajemne samopomoči

 
Komisija Sklada Vzajemne samopomoči opravlja praviloma naslednje naloge:
-        pripravlja spremembe in dopolnitve Pravilnika Sklada Vzajemne samopomoči,
-        pripravlja predloge za znižanje ali povišanje članarine in izplačila posmrtnine Sklada Vzajemne samopomoči,
-        pripravlja predloge za pridobivanje novih članov v Sklad Vzajemne samopomoči,
-        pripravlja predloge za reševanje Sklada Vzajemne samopomoči in
-        do 30. 9. 2016 mora pripraviti predlog za prestruktuiranje Sklada Vzajemne samopomoči. 
 
Komisijo vodi Janez Malovrh iz Trbovelj