Aktualno

Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018
 
 
Mednarodne organizacije, raziskovalci, pristojni vladni sektorji in nevladne organizacije v svetu se zelo resno ukvarjajo z vprašanjem staromrzništva, včasih pri nas poimenovanega tudi »starizem«, po uveljavljenem angleškem izrazu »ageism«.
 
Za kaj pravzaprav gre?
Po izjavah predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na novembrski konferenci v Bruslju (Alana Officer), je staromrzništvo »stereotipizacija in diskriminacija ljudi na osnovi starosti, resni družbeni predsodek s pomembnimi posledicami, zlasti za starejše. Ustvarja tudi ovire za razvoj učinkovite politike o staranju«. Raziskovalci ugotavljalo, da je v svetu močno razširjeno in v družbi ne dosti poznano in priznano, ker je utrjeno v institucijah.
 
Ob srečanju Upravnega sveta AGE platform je bila v so-organizaciji AGE in WHO izvedena konferenca na temo boja proti staromrzništvu. Med udeleženci so bili poleg članic AGE platform tudi uradniki EK, strokovnjaki WHO in nekaterih ministrstev ali parlamentov EU držav. Med drugimi je svoj pristop v tem boju predstavila baskovska provinca, ki je bila na svojem stalnem predstavništvu pri EU gostiteljica srečanja.
 
 
Opredeljujejo ga  torej trije glavni elementi: stereotipi - kako o starejših ljudeh razmišljamo, predsodki - kako o njih čutimo in diskriminacija – kako ravnamo. Pojavlja se na vseh ravneh našega delovanja:  na individualni ravni kot ponotranjeno pojmovanje  vsakega posameznika, v medsebojnih odnosih ter v ravnanju, mnenjih in stališčih različnih skupin  ter institucij, ki tvorijo celotno družbo. Zasledimo ga lahko na vseh za življenje pomembnih področjih: pravosodni sistem, urejanju prostora in okolja, v zdravstvenem sistemu, pri delu in zaposlovanju, v medijih in seveda kot osnova vsemu temu pri posameznikih. Pojmovanje in videnje starosti pri vsakem posamezniku se skozi njegovo delovanje prenaša na druge, višje nivoje in druga okolja.  Srečuje se z mnogimi vplivnimi dejavniki (ekonomskimi, tehnološkimi...), ki po dosedanjih ugotovitvah strokovnjakov, ne prispevajo k njegovi spontani odpravi. Za obvladovanje in odpravljanje negativnega odnosa do starejših in staranja se moramo spopasti s številnimi izzivi - od zbiranja podatkov in možnih praks, raziskovanja,  izdelave instrumentov, organiziranja praktičnih ukrepov in aktivnosti do pritegnitve vseh generacij v permanentno medsebojno komunikacijo že od rane mladosti dalje. Zato je Svet za zdravje pri WHO sprejel resolucijo o globalni strategiji in akcijskem načrtu o staranju in zdravju. Globalna strategija pomeni svetovno kampanjo boja proti staromrzništvu, v sodelovanju družbenih partnerjev, krepitev vsakodnevnih izkušenj starejših, večje vrednotenje lokalnih pobud in optimiziranje odziva politike. Vizija je svet za vse starosti. Cilj pa je spremeniti način razmišljanja, občutenja in delovanja proti starosti in staranju. Želi ustvariti komunikacijsko osnovo, ki bo pomagala pri poznavanju starosti in staranja po vsem svetu. V kampanjo je vključena tudi Evropska Unija. Preko svojih inštitucij ter različnih organizacij, tudi nevladnih, poskuša najti najboljši način za boj proti staromrzništvu in preprečevanju njegovega širjenja. Pojav je v okoljih z nadpovprečnim deležem starejšega prebivalstva in njegovi hitri rasti še bolj zaostren. Strokovnjaki ugotavljajo, da bo potrebno izvajati izbrane strategije ter narediti potrebne spremembe v zdravstveni in socialni politiki.   Obstaja že vrsta pobud in pristopov tako na nacionalnih kot regionalnih in lokalnih ravneh. Iz raziskave, predstavljene na zgoraj omenjeni konferenci (Liat Ayalon), povzemam, da je od 32 zajetih držav, največji delež takih, ki so sprejele zakonodajo proti diskriminaciji in uvedle mehanizme za njeno izvajanje (75%). Za malenkost manjši je delež tistih, ki so izvedle informativno kampanjo (72%). 62% jih je spremenilo ali razveljavilo obstoječe zakone, politike ali programe, ki diskriminirajo in/ali preprečujejo udeležbo starejših ter dostop do ugodnosti, ki bi ustrezale njihovim potrebam in pravicam. Enak delež držav pa izvaja medgeneracijske dejavnosti. Te so pogosto predmet organiziranih dogodkov in srečanj, po katerih se kaže še večja potreba od zdaj obstoječega, saj se zdi, da imajo stari in mladi zelo malo spontanih interakcij, razen v vlogah skrbnikov in oskrbovancev.
 
Različne oblike medgeneracijskega sodelovanja, ki kažejo pozitivne učinke, pa med drugimi aktivnostmi za spremembo odnosa do starosti in jih spodbuja ter izvaja naša zveza, poznamo in v možnih okvirih uresničujemo tudi v Sloveniji.
 
Besedilo: Jožica Puhar

aktualno vse

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu

01.02.2018 - Na MZ bodo upoštevali pripombe za večjo solidarnost

01.02.2018 - Kolar Celarčeva: Zdravstveno doplačilo bomo spreminjali v smer večje solidarnosti

31.01.2018 - DeSUS v zakonodajni postopek vložil predlog zakona o demografskem skladu

30.01.2018 - S projektom Varni in povezani do sofinanciranja E-oskrbe starejšim

30.01.2018 - Mladinski svet Slovenije vabi k prijavam na natečaj Prostovoljec leta 2017

29.01.2018 - Posvet o novostih, ki jih prinaša zdravstvena reforma

29.01.2018 - Na mednarodni konferenci poudarili pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem

29.01.2018 - Na Koroškem z inovativnimi pristopi pri skrbi za starejše

29.01.2018 - Poslanci v prvi obravnavi podprli predlog NSi za uzakonitev dvojnega statusa upokojencev

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

22.12.2017 - Odbor DZ pri obravnavi gmotnega stanja starejših ni sledil predlogu NSi

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba