Jesen je polna izzivov za naše upokojence

Aktualno

Jesen je polna izzivov za naše upokojence

Letošnja jesen je za naše upokojence polna izzivov, ki terjajo, da se nanje aktivno odzovemo. Vse več je takih dogodkov, ki se eksistencialno zajedajo v življenja mnogih, in namesto da bi v miru preživljali svojo starost, razburjeni razmišljajo o tem, kaj še jim bo zakuhala politika. V tem mesecu smo imeli na ZDUS veliko pomembnih sestankov na katerih smo razpravljali o perečih temah in o njih preko medijev seznanili širšo javnost. Zdaj o njih pišemo tudi v tokratni številki naše revije. Na prvem mestu bi omenil nedavno sprejeto novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, zdaj pa skupina zdravnikov meni, da je pomanjkljiva in napovedujejo referendum. V vodstvu ZDUS te pobude zdravnikov seveda ne podpiramo, kar pa ne pomeni, da imamo odklonilno stališče do zasebnega zdravniškega dela znotraj javne zdravstvene dejavnosti. Prav tako ne moremo podpreti zahtev, da bi podeljevanje koncesij še bolj sprostili saj smo mnenja, da bi moralo podeljevanje le - teh potekati na podlagi razpisov in potreb znotraj mreže javne zdravstvene službe. Pri koncesijah, to moramo glasno poudariti, je potrebno določiti jasno mejo med javno in zasebno zdravniško dejavnostjo. Več o tem si lahko preberete na straneh naše revije, kjer obširno pišemo prav o tej problematiki, saj smo na to temo sklicali novinarsko konferenco. Rad bi še dodal, da smo z javnim zavodom RTV Slovenija (TVS) dosegli dogovor, da bomo vsaj enkrat mesečno, po potrebi pa tudi večkrat, gostje v oddaji »Dobro jutro« v kateri bomo lahko predstavili svojo aktualno problematiko, saj je znano, da velika večina naših upokojencev redno spremlja omenjeni program. 

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

aktualno vse

-