Aktualno

Izjava za javnost: Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti zaključen s pozivi k okrepljenemu sodelovanju mlajše in starejše generacije

23.02.2017

 

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije pripravil Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti, ki je bil prvi v nizu projektov, ki naslavljajo to izredno pomembno temo za prihodnost Slovenije.
 
Podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije Tibor Vöröš, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je edini uspešen odgovor na številne družbene izzive okrepljeno medgeneracijsko partnerstvo. Enakovredna vloga vseh generacij v družbi pa se doseže zgolj z vključitvijo vseh generacij v vse procese odločanja je še dodal Vöröš.
 
Tibor Vöröš
 
Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl je predstavil konkretne predloge medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti na področju trga dela in izobraževanja, vključenosti v družbo in stanovanjske politike. Izpostavil je nujnost po vseživljenjskem učenju, uvedbo mentorskih shem v delovni proces, vključenost mladih in starejših v Ekonomsko socialni svet in Državni svet. Na področju stanovanjske politike pa moramo razmišljati predvsem v smeri inovativnih rešitev v smeri medgeneracijskih sosesk in medgeneracijskega sobivanja.
 
Tin Kampl
 
Namestnica direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj mag. Marijana Bednaš je v svojem prispevku predstavila zaskrbljujoče statistične podatke predvsem na področju demografije in staranja prebivalstva Slovenije.
 
mag. Marijana Bednaš
 
Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Janez Sušnik, je poudaril da je medgeneracijsko sodelovanje ena od glavnih prioritet organizacije pod njegovim vodstvom ter predstavil dosedanje projekte in načrte ZDUS za prihodnost na tem področju. Izrazil pa je tudi zavezo, da bo ZDUS še naprej sodeloval z MSSjem in drugimi mladinskimi organizacijami pri okrepitvi področja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.
 
Janez Sušnik
 
Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Peter Pogačar je pozdravil sodelovanje Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev ter predstavil delovanje ministrstva na področju medgeneracijskega sodelovanje in solidarnosti. Strinjal se je, da je pri pripravi reforme pokojninskega sistema potrebno vključiti tudi predstavnike mladih in starejših.
 
Peter Pogačar
 
Zbrane sta nagovorila tudi predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora Uroš Prikl in generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež. Oba sta poudarila nujnost vključevanje tako predstavnikov mladih, kot tudi predstavnikov starejših v procese in organe odločanje ter pripravljenost na nadaljnje sodelovanje pri omenjeni tematiki.
 
 
Zbrani so posvet zaključili z jasno zavezo, da se morajo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja nadaljevati in okrepiti, ter da je potrebno v vse pogovore nujno vključiti tudi predstavnike vseh generacij.
 
Kontakt in več informacij: Jasmina Opec Vöröš, jasmina.opec-voros@mss.si (051 635 134) in Andraž Šiler, pr@mss.si (051 384 431).
 
 

 

aktualno vse

31.07.2017 - Večgeneracijsko središče Ljubljana – N’šPlac

23.02.2017 - Izjava za javnost: Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti zaključen s pozivi k okrepljenemu sodelovanju mlajše in starejše generacije

22.02.2017 - Spore med mladimi in starejšimi mora zamenjati partnerstvo

04.02.2017 - Vabilo na okroglo mizo na temo »Medgeneracijski pogovori o delu parlamenta in lokalne samouprave«

17.10.2013 - Razmišljanje o sodelovanju med generacijami

28.08.2013 - Tradicionalni medgeneracijski projekt: Ustvari in podari bučko

30.05.2013 - Mix@ages