Pomembni dokumenti

Načrt dela STAT. komisije 2015

Poročilo o delu STAT. komisije 2014

Zapisnik 8 seje STATUTARNE komisije 29 10 2014

Zapisnik 7 seje STATUTARNE komisije 7 10 2014

Zapisnik kor. seje STATUTARNE komisije 1 7 2014

Zapisnik 6 seje STATUTARNE komisije

Poročilo o delu STAT. komisije 2013

Zapisnik 5 seje STATUTARNE komisije
Zapisnik 4 seje STATUTARNE komisije
Zapisnik 3 seje STATUTARNE komisije

Zapisnik 1 seje STATUTARNE komisije

Sklep o ust. statut. kom. 2011-2015