Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2015-2019

Zapisnik 6. seje komisije IZOBR. PUBL. in INFORM.

Zapisnik 5. seje komisije IZOBR. PUBL. IN INFORM

Zapisnik 4. seje komisije IZOBR. PUBL. IN INFORM.

Zapisnik 3 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.
Zapisnik 2 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.

Program dela komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM. 2017

Poročilo o delu komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM. 2016

Zapisnik 1 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.

Sklep o ust. kom. za izobr., publ. in informatiko 2015-2019

OBDOBJE 2011-2015

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN PUBLICITETO

Program dela komisije IZOBR 2015

Poročilo o delu komisije IZOBR 2014

Zapisnik 4. seje komisije IZOBR 10 5 2013

Zapisnik 3 seje komisije IZOBR

Zapisnik 2 seje komisije IZOBR

Zapisnik 1 seje komisije IZOBR

Program dela komisije IZOBR 2013

Poročilo o delu komisije IZOBR 2012

Sklep o ust. kom. za izobraz. 2011-2015

KOMISIJA ZA INFORMATIKO

Program dela IT komisije 2015
 
Poročilo o delu IT komisije 2014
 
Zapisnik 9 seje komisije IT 27 11 2014
 
Zapisnik 8 seje komisije IT 21 10 2014
 
Izvajalske organizacije
 
Neaktivna DU v programu st za st v l. 2014
 
Poročilo kom. za inf. S+S na IKT 21.10.2014
 
Zapisnik 7 seje komisije IT 11 2 2014
 
Program dela IT komisije 2014
 
Poročilo o delu IT komisije 2013
 
Zapisnik 6 seje komisije IT 8 4 2013
 
Zapisnik 5 seje komisije IT
 
Zapisnik 4 seje komisije IT
 
Zapisnik 3 seje komisije IT
 
Zapisnik 2 seje komisije IT
 
Zapisnik 1 seje komisije IT
 
Program dela IT komisije 2013
 
Poročilo o delu IT komisije 2012
 
Program dela IT komisije 2011-2015
 
Sklep o ust. kom. za informatiko 2011-2015