Pomembni dokumenti

MANDATNO OBDOBJE 2015-2019

Poročilo NO ZDUS za leto 2017

Zapisnik 6. redne seje NO_25_10_2017

Zapisnik 5. seje NO_26_4_2017

Poročilo NO ZDUS za leto 2016

Zapisnik 4. seje NO_14_11_2016

Zapisnik 3. seje NO 26 5 2016
Zapisnik 2. seje NO 25 2 2016
Zapisnik 1. seje NO 7 12 2015
Poročilo NO za leto 2015

Zapisnik konstitutivne seje NO ZDUS 7 12 2015

MANDATNO OBDOBJE 2011-2015

Zapisnik 8. seje NO ZDUS 11 5 2015

Zapisnik 7. seje NO ZDUS 19 11 2014

Poročilo NO in zapisnik 6. seje NO ZDUS 5 8 2014

Zapisnik 5. seje NO ZDUS 2 4 2014

Zapisnik 4. seje NO ZDUS 22 10 2013

Zapisnik 3. seje NO ZDUS 5 4 2013