Pomembni dokumenti

Zapisnik 29. rednega Zbora članov ZDUS 18 12 2018

Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2019

Zapisnik 28. rednega Zbora članov ZDUS 21_6_2018

Zapisnik 27. rednega Zbora članov ZDUS_15_12_2017

Vsebinski načrt ZDUS za leto 2018 sprejet na Zboru Članov ZDUS_15_12_2017

Zapisnik Zbora članov ZDUS 29 6 2017

Zapisnik 1. kor. seje Zbora Članov ZDUS 14 2 2017

Razpis nadomestnih volitev 2017 in izjava kandidata 

Izvedbeni načrt aktivnosti ZDUS za leto 2017

Zapisnik Zbora članov ZDUS 15 12 2016

Priloga 1 - poslovnik VZČ

Priloga 2 – delegati
Priloga 4 - program ZDUS za leto 2017
Priloga 6 - pripombe PZDU Šaleške

Zapisnik Zbora članov ZDUS 29 6 2016

Vsebinski načrt ZDUS za leto 2016

Zapisnik Zbora članov ZDUS 15 12 2015

Zapisnik Zbora članov ZDUS 24 6 2015

Zapisnik Zbora članov ZDUS 19 8 2014

 Zapisnik Zbora članov ZDUS 16 7 2013