Dve pomembni aktivnosti

Aktualno

Dve pomembni aktivnosti

Dve pomembni aktivnosti sta v tem času potekali v javnih razpravah na terenu, o njih pa so razpravljali tudi naši organi. Gre za strategijo razvoja Slovenije do leta 2030 in osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi. Najprej o prvem pomembnem dokumentu, o katerem se je analitično razpisal za novembrsko številko revije, Boris Bregant. V ZDUS smo poglobljeno proučili Strategijo razvoja Slovenije in se v razpravah opredelili do vseh dvanajstih ciljev. Temeljni pogoj za uspešno izvedbo ukrepov je vsekakor izboljšanje političnega sistema v državi, angažma celotnega prebivalstva, sprememba volilnega sistema na vseh ravneh, večjo vlogo moramo dodeliti lokalnim skupnostim in civilni družbi, ter opredeliti njun vpliv na razvoj dogodkov v državi. Tudi javni sektor kliče k reorganizaciji! Ta mora postati pospeševalec in ne zgolj birokrat dogodkov v javnih službah državne uprave. Pozorno bo potrebno spremljati še družbeno ekonomski položaj starejših, omogočiti pa bo potrebno diskrecijsko pravico pri odločanju in na stežaj odpreti vrata zdravi logiki in poštenosti.

Glede osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, pa; Zakon uvaja novo vejo socialne varnosti in novo socialno zavarovanje, (ZDOZDO) ki ga doslej nismo imeli. To pot gre za poskus celovitega sistemskega pristopa reševanja problematike oseb, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju temeljnih dnevnih aktivnosti in so od nje odvisne. Osnutek uvaja posebno obvezno »univerzalno« socialno zavarovanje, v katerem imajo vsi določene obveznosti po načelu solidarnosti in da bodo deležni določenih pravic in kritja stroškov. Take zasnove v osnutku zakona ni zaznati oziroma so nekatere opredelitve o tem dokaj meglene. Predlog, ki je bil v javni razpravi, se v številnih opredelitvah opira na neko novo in neznano ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva še posebno vejo socialnega zavarovanja, o vseh najpomembnejših vprašanjih dolgotrajne oskrbe pa bi odločali državni organi, zavod pa naj bi predvsem skrbel za izvajanje predpisov(?!) Menimo, da bi morala biti nova veja socialnega zavarovanja samostojna pravna oseba. Podrobno bo treba opredeliti seznam tistih storitev, ki so pravica, ki jo zagotavlja sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo v zakonu, ne pa v podzakonskih aktih, o čemer je že odločilo Ustavno sodišče RS. Tudi pri financiranju so predvidene le prispevne stopnje delodajalcev, delojemalcev in ZPIZ-a. Kje pa so kmetje, samostojni podjetniki, samozaposleni…občine, država? S takim predlogom se ne strinjamo, saj gre za kršenje načela solidarnosti, ne gre pa prezreti, da bo morala zavarovana oseba kriti velik del stroškov, kar bo nedosegljivo. In, kaj nas še čaka:

UO ZDUS bo na seji 29.11.2017 razpravljal o javnem pozivu Vladi RS in DZ RS, da se uredijo vsi postopki glede usklajevanja pokojnin, dodatka za rekreacijo in pogrebnin. Za tem, že v decembru, pa bomo sprejemali Memorandum 2018, ki bo vseboval podrobne smernice, ki jih slovenski upokojenci pričakujemo od oblasti.

Kot veste, bo v petek, 15. decembra v hotelu Delfin v Izoli Dan ZDUS. Prvič, odkar je bila ustanovljena krovna organizacija. Ob kulturnem programu bodo podeljene pohvale in nagrade trinajstim društvom upokojencev iz vsake PZDU po enemu, na ustrezen način pa se bo nagrajencem oddolžilo tudi vodstvo Delfina. 

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

aktualno vse

-