Drage prijateljice in prijatelji!

Aktualno

Drage prijateljice in prijatelji!

Čeprav smo šele dobro praznovali prehod iz starega v novo leto, je za nami delovni januar, februar pa se je začel s posvetom o novostih Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in prepotrebnem Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Vedno in povsod bomo zagovarjali solidarnost in javno zdravstvo. Najrazvitejše družbe spoznavajo in priznavajo da le tako, da odklanjajo vpliv kapitala in zaslužkarstva na področjih, na katerih je pod vprašajem življenje najranljivejših skupin, lahko naredijo največ za svoje državljane z uvajanjem in podpiranjem javnega zdravstva. Upokojenci smo pač generacija, ki še poznamo sistem zdravstvenega varstva, ko je bilo poskrbljeno za vsakogar od nas. Toliko lepega, skoraj pravljičnega je napisanega o tem, kako naj upokojenci živimo. Govorimo in pišemo o tem, da se naša družba stara in napisano je vse, kako bo poskrbljeno za nas in kaj moramo narediti sami, da bo življenje starejših znosno. Aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, okolje, ki je prijazno do starejših, funkcionalna stanovanja in sploh življenje naj bo za nas ukrojeno tako, da bomo čim dlje v starost v domačem okolju, priporoča se čim več sobivanja, starejši naj bodo osvobojeni slehernega strahu, saj bodo zaščiteni, dostopna naj jim bo informacijska tehnologija. Naj se zagotovi, da bomo lahko delali dokler nam ne pojenjajo moči in naj se uresniči prenašanje znanja starejših na mlajše. In seveda, kar je za starejše izjemno pomembno; želimo, da nam država nameni več sredstev za zdravstvo, da bodo storitve dolgotrajne oskrbe in zdravstva dostopne vsem, da bo zagotovljena solidarnost med premožnejšimi in revnejšimi in med zdravimi in bolnimi. Še veliko je napisanega, toda ko to prebiramo, se sprašujemo, kako bo s tistimi, ki nimajo niti dostopa na to široko informacijsko avtocesto, interneta torej, in s tistimi, ki ne poznajo računalnika, nimajo niti prevoza do zdravnika, nimajo toplega stanovanja, živijo v prevelikih in mrzlih hišah in jim že na polovici meseca zmanjka denarja za hrano, položnice, kaj šele za kak priboljšek. Srečni smo, da smo humanitarna organizacija, ki zares pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in si prizadeva, da bi omogočila vsem upokojencem dostojno življenje. Morda zaradi tega lažje spimo in se veselimo praznikov, ki so pred nami. Svečnica nam je pokazala zobe, saj nam je jasno sporočila, da ima zima potuho pri naravi, ker nam je v začetku meseca prinesla sneg in mraz. »Če je na svečnico belo, se bo v marcu na polje smelo.« pravi rek. Slovenski kulturni praznik ali »Prešernov dan« je tudi že za nami in je minil v znamenju spoštovanja in veličine do pesnika, ki nam je s svojo poezijo dokazal, da je lahko tudi naš, takrat manjvreden jezik velik, če ga znaš pravilno zgnesti in dodati pridevniške in ubesedene kvasovke da vzhaja in vzide na zemljevid evropskih jezikov, tja, kjer mu je mesto. Ravno njegov zgled nam bi moral biti vodilo, saj nismo zato tukaj in zdaj, da bi zadostili svojim potrebam in potrebam svojih najbližjih, da bi naša osebnost rasla in zrasla, da bi nas videli in vedeli za nas. Ne, najpomembnejša so dela dobrote in ljubezni, ki jih opravljamo na skrivaj. Ne zato, da bi kdo vedel za nas, vendar, da bi mi vedeli, da zaradi nas nekdo živi bolje in je srečnejši. Pusta smo pokopali pred slabima dvema tednoma in spet so mi misli ušle v ta »prešmentani« čas, ko lahko vsak, ki zmore, izživi svoje sanje in uresniči nemogočo željo. In spet se spomnim tistih, ki ne morejo nikamor, ki so v takih dneh spet osamljeni in bi jim podarjen krof prebudil zavedanje, da vendar nekdo ve, da so, in da je nekomu mar zanje. Pravijo, da če rešimo enega človeka, naše življenje ni bilo zaman. Zato vsem nam želim čim več zadovoljstva. Veste, zadovoljstvo je tista čarobna svetilka, ki še tako skromen dom spremeni v kraljevsko palačo, ali kot bi dejal naš velik humanist dr. Anton Trstenjak: »V življenju ni odločilno imeti prav, pač pa biti dober. Dobrota je posoda, v kateri ljudje sprejemajo resnico. Resnica brez dobrote pa je neužitna …« 

Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS

aktualno vse

-