Brez nas ne gre več!

Aktualno

Brez nas ne gre več!

Vstopili smo v leto 2018, v leto rjavega psa (po kitajskem horoskopu), katerega glavna značilnost je akcija. Leto bo polno dejavnosti, vložiti bo potrebno veliko naporov, če želimo biti deležni tudi mnogih nagrad. Morali bomo dvakrat na volitve. Spomladi na državnozborske, jeseni še na lokalne - mestne in občinske. Kaj kmalu se bo vnel očiten boj za glasove volivcev. Na nekaterih področjih se je že začelo. Stranke z daljšim stažem v glavnem poznamo, mediji nas izjemno dobro in kar naprej obveščajo o njihovih ravnanjih. Novo nastale stranke, ki so se etablirale na nekaj zadnjih volitvah, so nastopale s splošno parolo novih obrazov. Bile so večinoma kratkega daha, saj so razpadle, ali pa so sedaj nepomembni igralci na politični sceni.

Glede na to, da nobena od tako nastalih strank ni zgradila temeljev in opredelila programa, ki bi ji omogočil rast in zagotovil moč za vsaj še drugi mandat, se postavlja vprašanje, ali je bil njihov cilj zadovoljiti samo parcialne interese (za kar so ocenili, da zadostuje en mandat) ali pa preprosto niso imeli energije za kaj več, za dolgoročni razvoj države.

Kje smo danes pred letošnjimi volitvami? Zopet se napoveduje nastop nove stranke, z novimi obrazi. Slovenija si vendar že zasluži volitve, ko se volivcu ne bo potrebno odločati predvsem proti oziroma voliti spet stranko zgrajeno samo na novih obrazih. Z zanimanjem pričakujem, kaj bo mantra teh volitev? Kaj je še nad, v tem mandatu proklamirano, moralno? Lahko bi bil to jasen, učinkovit, uresničljiv in v prihodnost naravnan program. Na koncu pa naj bo jasno zapisana odgovornost nosilcev programa, v smislu Churchillovega vzklika: »Za svoja dejanja sprejemam vso odgovornost!«

Da je marsikatero področje potrebno sprememb, že jasno izhaja iz demografske strukture prebivalstva in iz galopirajočega se razvoja tehnologije. Kje je v tem sistemu prostor za delovanje civilne družbe? Kako se pripravljamo na volitve v Zvezi društev upokojencev Slovenije?

Temelj našega delovanja v predvolilnem času in po njem bo Memorandum 2018. V njem opredeljujemo vsa področja dela in življenja, pomembna za starejšo generacijo, in jasno izražamo stališča najmnožičnejše civilne organizacije. Memorandum bo izhodišče za naš nastop, za naše zahteve in za naš odnos do kandidatur političnih strank za Državni zbor Republike Slovenije in za mestne ter občinske svete. Seveda je volilna svoboda pravica vsakega posameznika. Je dejanje osebnega značaja, a vendar moramo biti pozorni, kako bodo stranke opredelile pravice starejših. Kaj in s kakšnimi vzvodi bodo prispevale k zagotovitvi nam dostojnega življenja v starosti. Naša pravica in dolžnost je, da se vključimo v volilne aktivnosti. Brez nas ne gre več! Z lastno kandidaturo ali kot aktivni udeleženci volitev bomo najbolj zavzeto in dosledno zastopali interese tretje generacije. To velja tako za volitve v Državni zbor RS kot za volitve v mestne in občinske svete.

Od nas samih, od našega uspešnega in preudarnega ravnanja, od treznega razmisleka kaj je dobro zame, pa za vso generacijo, ki me spremlja v tretjem življenjskem obdobju, je odvisno vse.

Upokojenci predstavljamo volilno telo, katerega mnenje in odločitev mora spoštovati vsaka resna politična stranka. »Brez zmage ni preživetja!« je vzkliknil zgoraj citirani britanski premier Churchill. Imejmo to v mislih, ko se bo treba opredeliti do področij zdravstva, raziskav in znanosti, izobraževalnega sistem, trga dela in vključenosti starejšega prebivalstva vanj, sociale in revščine, neenakosti, digitalne pismenosti starejših, prostovoljstva in medsebojne pomoči starejših ter zagotovitve dolgotrajne oskrbe …

Mija Pukl, podpredsednica ZDUS

aktualno vse

-